ÇOĞUMSAMAK (TDK)

Bir şeyin düşünülenden daha çok olduğu yargısına varmak, çok görmek, çok bulmak.

Çoğumsamak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi U , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULMAK Nedir?


1 - Arayarak ya da aramadan bir şeyle, bir kimseyle karşılaşmak; bir şeyi elde etmek.
2 - Yitirilen bir şeyi yeniden ele geçirmek.
3 - Varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, °keşfetmek.
4 - İlk kez yeni bir şey yaratmak, ºicat etmek.
5 - İstenilen şeye kavuşmak, nail olmak.
6 - Bir yere, bir noktaya erişmek, ulaşmak.
7 - Herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak.
8 - Seçmek, uygun saymak.
9 - Sağlamak, ºtemin etmek.
10 - (Kabahat, suç, kusur için) Yüklemek. 1
1 - Erişmek. 1
2 - Cezaya uğramak. 1
3 - Anımsamak, hatırlamak.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNÜ Nedir?

Düşün, °fikir, °ide.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

GÖRMEK Nedir?


1 - Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.
2 - Anlamak, kavramak, bilincine varmak, sezmek.
3 - Bir şeyi, bir yeri incelemek, gezmek.
4 - Yanına gidip konuşmak.
5 - Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
6 - Tıbben incelemek, muayene etmek.
7 - Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak; izlemek.
8 - Yapmak, etmek.
9 - Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak.
10 - Almak. 1
1 - Bir şeye erişmek. 1
2 - Çok değer vermek. 1
3 - Bir işleme uğramak. 1
4 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak. 1
5 - Ziyaret etmek. 1
6 - Bir kimseyle karşılaşmak, rastlaşmak. 1
7 - Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak. 1
8 - Sahne olmak, geçirmek. 1
9 - (Olumsuzu) Bir eylemin hiç yapılmadığını belirtir. 2
1 - Gezmek. 2
2 - Vermek. 2
3 - Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

VARMA Nedir?

Varmak işi: "Küçük kızımın, bir baytara nişanlıyken bir mektep çocuğu ile sevişip ona varmaya kalkıştığından tutturmuş, dedikodu ediyorlar."- M. Ş. Esendal.

VARMAK Nedir?


1 - Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, gitmek, °vasıl olmak.
2 - Belli bir duruma ya da düzeye gelmek.
3 - Hoş olmayan bir sona ermek.
4 - Bir şeyi iyice anlamak ya da duymak.
5 - Acımadan, çekinmeden yapmak.
6 - (Kadın) Evlenmek.
7 - Bir durumdan bir başka duruma geçmek.

YARGI Nedir?


1 . Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
2 . hukuk Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza: "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."- Anayasa.

A A K M M O S U Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çoğumsamak,

9 Harfli Kelimeler

Çoğumsama,

7 Harfli Kelimeler

Çoksama, Koçsama, Soğukça, Soğumak,

6 Harfli Kelimeler

Çağmak, Çamuka, Saçmak, Sağmak, Soğuma,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Ağmak, Aksam, Asmak, Çağma, Çakma, Çomak, Kaçma, Kamus, Kasma, Koçma, Kusma, Maçka, Makam, Makas, Makus, Mamak, Masum, Muska, Okuma, Saçak, Saçma, Sağma, Soğuk, Sokma, Sokum, Somak, Sumak, Uçmak, Ummak,

4 Harfli Kelimeler

Açma, Ağaç, Ağma, Akaç, Akça, Akma, Aksu, Amaç, Amma, Asma, Çağa, Çoğu, Çuka, Kaça, Kama, Kamu, Kaos, Kasa, Koçu, Koma, Kosa, Kuma, Maça, Mama, Masa, Mask, Moka, Muço, Okçu, Saka, Sako, Smaç, Soku, Soma, Suma, Uçak, Uçma, Umma,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Aka, Aks, Ama, Asa, Ask, Çağ, Çak, Çam, Çok, Kaç, Kam, Kas, Koç, Kom, Kum, Maç, Mas, Mum, Oma, Saç, Sağ, Sak, Sam, Som, Suç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, Am, As, Ok, Om, Su, Uç, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.