ÇOĞULLAŞTIRMAK (TDK)

Bir kelimeyi çokluk ifade edecek biçime getirmek.

Çoğullaştırmak kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇOKLUK Nedir?


1 . Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, çoğul, kesret, ekseriyet, teklik karşıtı: "Anayasa değişikliklerinde iptale karar verebilmesi için üçte iki oy çokluğu şarttır."- Anayasa.
2 . Çoğunluk: "O akşam kibarların geleceğini, smokin hatta frakların çoklukta olacağını söyledi."- H. E. Adıvar.
3 . dil bilgisi Kelimelerin belirli eklerle birden çok varlığı veya kişiyi bildirme biçimi, çoğul, cem.
4 . zarf Sık sık, çokça, çok kez: "Ben çokluk ata binmediğim için birkaç ay içinde at toplandı, semirdi ve güzelleşti."- F. R. Atay.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

İFADE Nedir?


1 . Anlatım: "Güzel bir ifade."- .
2 . Deyiş, söyleyiş: "Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım."- S. M. Alus.
3 . Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin bütünü: "Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu."- S. F. Abasıyanık.
4 . hukuk Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama: "Onun ifadesini henüz dosyada görmedim."- A. İlhan.
5 . felsefe Dışa vurum.

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

A A I K L L M O R T U Ç Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Çoğullaştırmak,

13 Harfli Kelimeler

Çoğullaştırma,

11 Harfli Kelimeler

Çoğaltılmak, Çoğullaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Çoğaltılma, Çoğullamak, Çoğullaşma, Uğraşılmak, Ulaştırmak,

9 Harfli Kelimeler

Çağırtmak, Çağrılmak, Çağrışmak, Çoğaltmak, Çoğullama, Çurlatmak, Koşullama, Kotarılma, Kurtlaşma, Kuşatılma, Okullaşma, Oluklaşma, Oturmalık, Uğraşılma, Ulaşılmak, Ulaştırma,

8 Harfli Kelimeler

Açtırmak, Ağrıtmak, Alçaltış, Altmışar, Aşırtmak, Aştırmak, Çağırmak, Çağırtma, Çağrılma, Çağrışma, Çaktırma, Çalışmak, Çatallık, Çatılmak, Çatışmak, Çıkartma, Çıtlamak, Çoğalmak, Çoğaltım, Çoğaltış, Çoğaltma, Çullamak, Çurlatma, Kaçırtma, Kartallı, Kartaloş, Katışmaç, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Klorlama, Korlaşma, Koşturma, Kullaşma, Lığlamak, Loğlamak, Maltalık, Maşatlık, Matrakçı,

7 Harfli Kelimeler

Açılmak, Açmalık, Açtırma, Ağaçlık, Ağırşak, Ağlatış, Ağrımak, Ağrıtma, Akortçu, Akortlu, Aktarım, Aktarış, Alçalış, Alçaltı, Alışmak, Almaşık, Almaşlı, Altışar, Arıtmak, Arkalıç, Aromalı, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atışmak, Çağırma, Çakılma, Çakışma, Çalışma, Çalkağı, Çamaşır, Çamoluk, Çatallı, Çatılma, Çatışma, Çıkarma, Çırakma, Çıtlama,

6 Harfli Kelimeler

Açılma, Ağaçlı, Ağalık, Ağarık, Ağartı, Ağlatı, Ağrıma, Akışma, Akıtma, Alaçık, Alaşım, Alıkça, Alışma, Altlık, Altmış, Amaçlı, Amalık, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Aratış, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atılma, Atışma, Atomal, Çağlar, Çağmak, Çağrım, Çakşır, Çalkar, Çalmak, Çamlık, Çamuka,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Açlık, Açmak, Ağlak, Ağmak, Akçıl, Akort, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alçak, Alkım, Alkış, Alkol, Allık, Almaç, Almak, Almaş, Altık, Altlı, Arkaç, Arkıt, Armut, Aroma, Artçı, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşağı, Aşlık, Aşmak, Atmak, Atmık, Çağla, Çağma, Çağrı, Çakal, Çakar,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açım, Açış, Açıt, Açkı, Açma, Ağaç, Ağıl, Ağım, Ağır, Ağış, Ağıt, Ağlı, Ağma, Ağrı, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akor, Akur, Akut, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Altı, Alto, Amaç, Amal, Amor, Amut,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Alo, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Çağ, Çak, Çal, Çam, Çar, Çat, Çığ, Çıt, Çok, Çor, Çul, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kıç, Kığ, Kıl,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ok, Ol, Om, Ot, Ra, Şu, Ta, Tu, Uç, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.