ÇOĞULCU (TDK)


1 . Çoğulculukla ilgili olan (kimse veya görüş), plüralist: "Çoğulcu görüş."- .
2 . Çoğulculuk yanlısı olan, plüralist.

Çoğulcu kelimesi baş harfi Ç son harfi U olan bir kelime. Başında Ç sonunda U olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi U , beşinci harfi L , altıncı harfi C , yedinci harfi U . Başı Ç sonu U olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOĞU Nedir?


1 . Bir şeyin büyük bölümü: "Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik."- A. Ş. Hisar.
2 . Çok kimse: "Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim."- A. H. Tanpınar.

ÇOĞUL Nedir?

Çokluk, teklik karşıtı: Ordular. Geldik.

ÇOĞULCU Nedir?


1 . Çoğulculukla ilgili olan (kimse veya görüş), plüralist: "Çoğulcu görüş."- .
2 . Çoğulculuk yanlısı olan, plüralist.

ÇOĞULCULUK Nedir?

Çeşitli eğilimlerin, düşüncelerin, yönetimde etkisini kabul eden siyasi yöntem, plüralizm.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PLÜRALİST Nedir?


1 . Çoğulcu.
2 . felsefe Çokçu.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YANLI Nedir?

Yandaş.

C L O U U Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çoğulcu,

5 Harfli Kelimeler

Çoğul, Çulcu,

4 Harfli Kelimeler

Çoğu, Çucu, Oğul, Uçlu,

3 Harfli Kelimeler

Çul, Loğ, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ol, Uç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.