ÇOĞALTICI (TDK)

Çoğaltma işini gerçekleştiren düzenek: "Elektron çoğaltıcı."- .

Çoğaltıcı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I . Başı Ç sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇOĞALTICI Nedir?

Çoğaltma işini gerçekleştiren düzenek: "Elektron çoğaltıcı."- .

ÇOĞALTMA Nedir?


1 . Çoğaltmak işi, teksir.
2 . Aslına uygun olarak yapılan taklit, reprodüksiyon.
3 . Bir sanat eserinin kopyası veya taklidi, reprodüksiyon.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENEK Nedir?

Mekanizma.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

A C I I L O T Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çoğaltıcı,

7 Harfli Kelimeler

Çağıltı,

6 Harfli Kelimeler

Ağıtçı, Alçıcı, Çağcıl, Çatıcı, Çatılı, Oltacı, Otağcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Açıcı, Ağılı, Alıcı, Atıcı, Atılı, Çaltı, Ilıca, Otacı, Taçlı,

4 Harfli Kelimeler

Açıt, Ağcı, Ağıl, Ağıt, Ağlı, Alçı, Alıç, Altı, Alto, Atçı, Atıl, Atlı, Atol, Çalı, Çatı, Çığa, Çıta, Iğıl, Loca, Loça, Lota, Olta, Otağ,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Açı, Ağı, Alo, Alt, Cağ, Çağ, Çal, Çat, Çığ, Çıt, Lığ, Loğ, Lot, Taç, Tal, Tığ, Tol,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Al, At, La, Ol, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.