ÇİZMECİLİK (TDK)

Çizme yapma veya satma işi.

Çizmecilik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİZME Nedir?

Çizmek işi. çizme (II) isim Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı: "Bedevi kadınları altı iri çivili bir tür yarım çizme giyiyorlar."- R. H. Karay.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C E K L M Z Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çizmecilik,

8 Harfli Kelimeler

Çizilmek, Emicilik, Ezicilik,

7 Harfli Kelimeler

Çekimci, Çekimli, Çizikli, Çizilme, Çizimci, Çizmeci, Çizmeli, Emzikli, İçilmek, İçimlik, İzcilik, Kilimci,

6 Harfli Kelimeler

Çekici, Çelmik, Çileci, Çizici, Çizili, Çizmek, İçilme, İçimli, İçkici, İçkili, İkilem, İkizce, İkizli, İlikçi, İlkeci,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Çecik, Çekim, Çelik, Çelim, Çilek, Çimek, Çizik, Çizim, Çizme, Ekici, Ekili, Elcik, Elçim, Emcik, Emici, Emlik, Emzik, Ezici, İçici, İçlem, İçlik, İçmek, İkici, İkili, İklim, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İzlek, İzlem, Kilim, Kiliz, Melik, Miçel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Çeki, Çile, Çizi, Ekim, Ekli, Elci, Elçi, Elik, Elim, Emik, Ezik, İçel, İçim, İçki, İçli, İçme, İkiz, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İzci, Keçi, Kile, Kimi, Lice, Lime, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Çek, Çil, Çim, Elk, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Lim, Meç, Mil, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, El, Em, İç, İl, İm, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.