ÇİZİKTİRMEK (TDK)


1 . Çabucak çizmek, çızıktırmak.
2 . mecaz Baştan savma yazmak.

Çiziktirmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞTAN Nedir?

Başından alarak, bir kez daha, yeniden: "Konuyu baştan anlatayım."- .

ÇABUCAK Nedir?


1 . Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, anında, bir anda, bir çırpıda, birden, bir hamlede, bir koşu, bir lahzada, bir solukta, çabucacık, çabuk, çabukça, çarçabuk, dakikasında, derakap, derhâl, hemen, hemencecik, hemencek, hızla, hızlı, hızlı hızlı, ivedilikle, lahzada, müstacelen, palas pandıras, serian, süratle, şipşak, tez beri, tezce, tezelden, yellim yelalim: "Yatakta çabucak doğruldu."- A. İlhan.
2 . Kolaylıkla.

ÇIZIKTIRMAK Nedir?

Çiziktirmek.

ÇİZME Nedir?

Çizmek işi. çizme (II) isim Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı: "Bedevi kadınları altı iri çivili bir tür yarım çizme giyiyorlar."- R. H. Karay.

ÇİZMEK Nedir?


1 - Çizgi çekmek, çizgi oluşturmak.
2 - Resmini yapmak, resmetmek.
3 - Çizgiler halinde belirtmek, desenini yapmak, planını, krokisini çıkarmak.
4 - Çizgi halinde berelemek.
5 - Geçersiz kılmak için üzerine çizgi çekmek.
6 - Betimlemek, anlatmak, canlandırmak.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SAVMA Nedir?

Savmak işi: "Kasım, Tahir Beyi savmaya uğraşırken ben rastladım."- P. Safa.

YAZMA Nedir?


1 . Yazmak işi, tahrir: "Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap.
3 . halk ağzında Kaba kulak hastalığı.

YAZMAK Nedir?


1 . Söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak: "Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum."- Ö. Seyfettin.
2 . Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek: "Adresini bilmiyorum ki yazayım."- .
3 . (-de) Yazar olarak görev yapmak.
4 . (nsz) Yazı ile bildirmek, haber vermek: "Mağlubiyet Almanya'yı karıştırmış, gazeteler yazıyor."- A. İlhan.
5 . Bir bilim veya edebiyat eseri oluşturmak.
6 . Sayaç vb. sayılarla niceliği belirtmek.
7 . Kaydetmek: "Çocuğu okula yazdılar."- .
8 . Bir göreve almak: "O delikanlıyı polis yazmışlar."- .
9 . (nsz), mecaz İnsanın geleceğini belirlemek: "Yazan böyle yazmış."- .
10 . halk ağzında Gelinin yüzünü süslemek: "Kalem alıp kaşın gözün yazmalı."- Halk türküsü.

YAZMAK Nedir?


1 - Sözü, düşünceyi özel im ya da harflerle anlatmak.
2 - Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek.
3 - Yazar olarak görev yapmak.
4 - Yazı ile bildirmek, haber vermek.
5 - Bir bilim ya da yazın yapıtı oluşturmak.
6 - (Sayaç vb.) Sayılarla niceliği belirtmek.
7 - Kayıt etmek; bir göreve almak.
8 - Yaymak, sermek.
9 - Gelinin yüzünü süslemek.
10 - (Doğaüstü güçler) İnsanın geleceğini belirlemek.

E K K M R T Z Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çiziktirmek,

10 Harfli Kelimeler

Çiziktirme,

9 Harfli Kelimeler

Kiremitçi,

8 Harfli Kelimeler

İçirtmek,

7 Harfli Kelimeler

Çektiri, İçirmek, İçirtme, Kiremit,

6 Harfli Kelimeler

Çermik, Çitmek, Çitmik, Çizmek, İçerik, İçirik, İçirme, İkitek, İrkmek, Kertik, Kirkit, Kriket, Kritik, Metrik, Ritmik, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Çekik, Çekim, Çimek, Çitme, Çizer, Çizik, Çizim, Çizme, Emzik, Etçik, İçeri, İçmek, İçrek, İrite, İrkme, İrmik, İtmek, İzmir, Kemik, Kerim, Keriz, Kerki, Kerti, Kireç, Kizir, Mekik, Meriç, Rekiz, Remiz, Ritim, Teizm, Tekçi, Tekir, Temiz, Terim, Terki, Terzi, Tiriz, Zikir,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çiti, Çizi, Ekim, Ekti, Emik, Emir, Erik, Erim, Etçi, Etik, Etki, Ezik, İçim, İçit, İçki, İçme, İçre, İkiz, İtçe, İtki, İtme, Keçi, Kimi, Krem, Kriz, Meri, Mert, Remi, Rize, Terk, Tike, Tire, Zeki, Zerk,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çim, Çir, Çit, Erk, Eti, İki, İri, İti, Kek, Kem, Ker, Ket, Kez, Kik, Kim, Kir, Kit, Meç, Met, Mir, Mit, Ret, Tek, Tem, Ter, Tez, Tik, Tim, Tiz, Zem, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, Em, Er, Et, İç, İm, İt, İz, Ke, Ki, Me, Mi, Re, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.