ÇİVİTLEMEK (TDK)

Çamaşırı çivitli suya sokup sarılığını gidermek.

Çivitlemek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAMAŞIR Nedir?


1 . İç giysisi: "Çamaşırı ile yarı açık duran bacakları kan içindeydi."- M. Ş. Esendal.
2 . Kirli eşyaları yıkama işi: "Artık benim gündelikle çamaşıra, ortalık temizlemeye gitmemden başka çare kalmadı."- H. E. Adıvar.

ÇİVİ Nedir?


1 . İki şeyi birbirine tutturmak, bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk, mıh.
2 . Kalkan balığının üzerindeki düğmeye benzer kemiksi oluşum.

ÇİVİT Nedir?

Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya: "Gömleğime yine çivit koymuş annem."- Y. Z. Ortaç.

GİDER Nedir?


1 . Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf: "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım."- H. Taner.
2 . Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
3 . ekonomi Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.

GİDERME Nedir?

Gidermek işi.

GİDERMEK Nedir?


1 . Ortadan kaldırmak, yok etmek: "Vapur sorar, yol öğrenir, merakımızı gideririz."- S. F. Abasıyanık.
2 . Dindirmek.

SARI Nedir?


1 - Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakalrengi arasında olan renk, altının, kükürdün, limonun rengi.
2 - Bu renkte olan: Sarı defter .
3 - Soluk, solgun: Bugün seni sarı gördüm .

SARILI Nedir?

Üstünde sarı renk bulunan: "Yonca'nın elindeki kâğıt parçasında, yeşilli, sarılı, kırmızılı bir kelebek çıkartması var."- O. Rifat. sarılı (II) sıfat Sarılmış olan: "... bavullarını, paketlerini, yiyecek sepetini, kâğıda sarılı terliklerini etrafındaki filelere dizmiş..."- R. N. Güntekin.

SOKU Nedir?


1 . Taş dibek: "Evlerinin önü bulgur sokusu / Yel estikçe gelir yarin kokusu."- Halk türküsü.
2 . Dibekte, havanda tahıl dövmeye yarayan tokmak.

E E K L M T V Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çiviletmek, Çivitlemek,

9 Harfli Kelimeler

Çitilemek, Çivilemek, Çiviletme, Çivitleme,

8 Harfli Kelimeler

Çitileme, Çitilmek, Çitlemek, Çivileme, İkiletme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekimli, Çekmeli, Çilemek, Çitilme, Çitleme, İçilmek, İkileme, İletmek, İtilmek, Metelik, Metilik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çileme, Çitmek, Çitmik, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, Etkili, Etkime, İçilme, İkilem, İletim, İletki, İletme, İtilme, Keçeli, Kelime, Melike, Mevlit, Tekmil, Temlik, Tevkil,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çevik, Çilek, Çimek, Çitme, Çivit, Ekili, Eklem, Elçek, Elçim, Elmek, Emlik, Etçik, Etçil, Etlik, Etmek, Evlek, Evlik, İçlem, İçlik, İçmek, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İtlik, İtmek, İvmek, Kelem, Kevel,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çete, Çile, Çiti, Çivi, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emet, Emik, Etçi, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Evet, Eviç, Evli, İçel, İçim, İçit, İçki, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çit, Eke, Elk, Eti, Evç, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kit, Lim, Meç, Met, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Et, Ev, İç, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.