ÇİTLİK (TDK)

Çit yapmaya elverişli dal ya da çubuk.

Çitlik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi K . Başı Ç sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇUBUK Nedir?


1 . Körpe dal: "Asma çubukları taze de duman yapıyor, duman kaçtı gözüme."- C. Uçuk.
2 . Değnek biçiminde ince, uzun ve sert olan şey: "Sıcak bir demir çubuktan niçin elini çekiyorsun?"- H. C. Yalçın.
3 . Tütün içmek için kullanılan uzun ağızlık: "Sabahtan başlar, akşama kadar çubuk içer."- M. Ş. Esendal.
4 . Kumaşta düz çizgi.
5 . denizcilik Ana direkler üzerine sürülen ikinci ve üçüncü direk parçası.

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

K L T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

İçlik, İtlik, Kilit, Likit, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Çiti, İçit, İçki, İçli, İliç, İlik, İtki,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çit, İki, İlk, İti, Kil, Kit, Tik,

2 Harfli Kelimeler

İç, İl, İt, Ki, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.