ÇİTİLMEK (TDK)

Çitme işine konu olmak.

Çitilmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

E K L M T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çitilmek,

7 Harfli Kelimeler

Çekimli, Çitilme, İçilmek, İtilmek, Metilik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmik, Çeltik, Çitmek, Çitmik, Etkili, İçilme, İkilem, İletim, İletki, İtilme, Tekmil, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Çekim, Çelik, Çelim, Çilek, Çimek, Çitme, Ekili, Elçim, Emlik, Etçik, Etçil, Etlik, İçlem, İçlik, İçmek, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İtlik, İtmek, Kilim, Kilit, Kitle, Likit, Limit, Melik, Metil, Miçel, Mitil, Tekçi, Tekil, Tekli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Çiti, Ekim, Ekli, Ekti, Elçi, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, İçel, İçim, İçit, İçki, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İtçe, İtki, İtme, Keçi, Kile, Kimi, Liet, Lime, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çit, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kit, Lim, Meç, Met, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Et, İç, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.