ÇİTİLEMEK (TDK)

Kirini çıkarmak için çamaşırın iki yanını birbirine sürtmek: "Gel beni çitile, bana vur tokuç."- B. K. Çağlar.

Çitilemek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

ÇAĞLA Nedir?

Badem, kayısı, erik vb. tek çekirdekli yemişlerin körpeyken yenilebilen ham şekli.

ÇAĞLAR Nedir?

Çağlayan.

ÇAMAŞIR Nedir?


1 . İç giysisi: "Çamaşırı ile yarı açık duran bacakları kan içindeydi."- M. Ş. Esendal.
2 . Kirli eşyaları yıkama işi: "Artık benim gündelikle çamaşıra, ortalık temizlemeye gitmemden başka çare kalmadı."- H. E. Adıvar.

ÇIKARMAK Nedir?


1 . Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak: "Çantasından çok sayfalı, maroken kaplı küçük bir defter çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . (-i) Sonunu getirmek: "Bu para ile ayı çıkarırız."- .
3 . (-i) Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek.
4 . (-i) Bulmak, ortaya koymak: "Yalanını çıkarmak. Yanlışını çıkarmak."- .
5 . (-i) Hatırlamak: "Adamı nereden tanıdığımı tam olarak çıkarmaya çalıştım."- N. Cumalı.
6 . (-i, -den) Öfke, hırs, acı vb.nin zararını çektirmek: "Öfkesini benden çıkardı."- .
7 . (-i, -den) Sağlamak, elde etmek: "Ekmeğini taştan çıkarmak."- .
8 . (-i, nsz) Gibi göstermek, bir davranış yüklemek: "Birini hırsız çıkarmak. Suçlu çıkarmak."- .
9 . Sindirim yolundan dışarı atmak.
10 . İlgisini keserek uzaklaştırmak. 1
1 . (-i) Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak, soymak: "İhtiyar hatun, onun ayakkabılarını ve ceketini çıkarıp çekilip gitmişti."- S. F. Abasıyanık. 1
2 . (-i) Yayımlamak: "Gençlerin tenkitlerini gördü, yeni çıkardıkları edebiyat tarihlerini karıştırdı."- O. S. Orhon. 1
3 . (-i) Gidermek: "Lekeyi çıkarmak."- . 1
4 . (nsz) Sebep olmak, yol açmak: "Bir dedektif bürosu açmış, hükûmet zorluk çıkardığından kapatmıştı."- R. H. Karay. 1
5 . (nsz) Yapmak, üretmek: "Bu terzi çok iş çıkarıyor."- . 1
6 . (-e, nsz) Sunmak: "Konuklara çerez çıkardı."- . 1
7 . (-e, -i) Göstermek: "Sosyeteye bir ustabaşıyı kocam diye çıkaracaksın."- M. Ş. Esendal. 1
8 . (-i, -le) Bir şeyi bir örneğe göre yapmak: "Yeni öğrendiği bir tangoyu piyanoda tek parmakla çıkarmaya çalışan İlhami..."- H. Taner. 1
9 . (nsz) Yollamak, göndermek: "Bir adam çıkarıp oğlunu yanına getirtti."- .
20 . (nsz) Yükü boşaltmak: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay. 2
1 . (nsz) Resim yapmak. 2
2 . (nsz) Fotoğraf çektirmek. 2
3 . (-i), mecaz Söylemek: "Bu dedikoduyu ortaya mutlak bizim arkadaş çıkarmıştır."- O. C. Kaygılı. 2
4 . (-i, -den), matematik Üçüncü bir sayı elde etmek üzere belli bir sayıdan, daha az değerli başka bir sayı kadar birim eksiltmek, tarh etmek.

ÇİTİ Nedir?

Çitme işi.

SÜRTME Nedir?

Sürtmek işi.

SÜRTMEK Nedir?


1 - Bir şeyi bastırarak diğer bir şeyin üzerinden geçirmek.
2 - Dokundurmak.
3 - Başıboş dolaşmak, yararsız dolaşmak.

TOKUÇ Nedir?

Tokaç.

E E K L M T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çitilemek,

8 Harfli Kelimeler

Çitileme, Çitilmek, Çitlemek, İkiletme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekimli, Çekmeli, Çilemek, Çitilme, Çitleme, İçilmek, İkileme, İletmek, İtilmek, Metelik, Metilik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çileme, Çitmek, Çitmik, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, Etkili, Etkime, İçilme, İkilem, İletim, İletki, İletme, İtilme, Keçeli, Kelime, Melike, Tekmil, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çilek, Çimek, Çitme, Ekili, Eklem, Elçek, Elçim, Elmek, Emlik, Etçik, Etçil, Etlik, Etmek, İçlem, İçlik, İçmek, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmleç, İmlek, İmlik, İtlik, İtmek, Kelem, Kilim, Kilit, Kitle, Leçek, Letçe, Likit,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çete, Çile, Çiti, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emet, Emik, Etçi, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İçel, İçim, İçit, İçki, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, İtçe,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çit, Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kit, Lim, Meç, Met, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Et, İç, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.