ÇİSKİN (TDK)


1 . Çiseleyen yağmur.
2 . sıfat Çiseleyen yağmurdan hafifçe ıslanmış.

Çiskin kelimesi baş harfi Ç son harfi N olan bir kelime. Başında Ç sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N . Başı Ç sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİSE Nedir?

İnce yağmur, çisenti.

HAFİFÇE Nedir?

Hafif olarak, hafif bir biçimde, belli belirsiz: "Birbirimize soğuk bir eda ile hafifçe baş eğdik."- R. H. Karay.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAĞMUR Nedir?


1 . Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Çok ve sık düşen, gelen şey.
3 . mecaz Çokluk, bolluk: "Para yağmuru. Övgü yağmuru."- .

K N S Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çiskin,

5 Harfli Kelimeler

İçkin, Sinik,

4 Harfli Kelimeler

Çini, İçin, İçki, İnik, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Çis, İki, İnç, İni, Kin, Sik, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

İç, İn, İs, Ki, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.