ÇİRKİNSEMEK (TDK)

Bir şeyi çirkin bulmak.

Çirkinsemek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi S , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULMAK Nedir?


1 - Arayarak ya da aramadan bir şeyle, bir kimseyle karşılaşmak; bir şeyi elde etmek.
2 - Yitirilen bir şeyi yeniden ele geçirmek.
3 - Varlığı bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, °keşfetmek.
4 - İlk kez yeni bir şey yaratmak, ºicat etmek.
5 - İstenilen şeye kavuşmak, nail olmak.
6 - Bir yere, bir noktaya erişmek, ulaşmak.
7 - Herhangi bir görüşe, bir yargıya varmak.
8 - Seçmek, uygun saymak.
9 - Sağlamak, ºtemin etmek.
10 - (Kabahat, suç, kusur için) Yüklemek. 1
1 - Erişmek. 1
2 - Cezaya uğramak. 1
3 - Anımsamak, hatırlamak.

ÇİRKİN Nedir?


1 . Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı: "Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi."- H. R. Gürpınar.
2 . Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz): "Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim."- Ö. Seyfettin.
3 . Karanlık, dalavereli, şüpheli: "Dedikodular artmış, o da bu çirkin işler içinde kalmak istemediğinden çekilmiş."- M. Ş. Esendal.

E E K K M N R S Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çirkinsemek,

10 Harfli Kelimeler

Çirkinseme,

8 Harfli Kelimeler

Çekimser, Çekinmek, Kekremsi, Kerkinme, Kesinmek,

7 Harfli Kelimeler

Çekinik, Çekinme, Çisemek, Ekmekçi, Ekmeksi, Erinmek, Erkeksi, Esirmek, Eskimek, Esrimek, İçermek, İçirmek, Kemiksi, Kesinme, Kimesne, Kireçsi, Seminer,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çemrek, Çermik, Çirkin, Çiseme, Çiskin, Ekseri, Emekçi, Eriksi, Erimek, Erinme, Ermeni, Esirme, Eskime, Eskrim, Esrime, İçerik, İçerme, İçirme, İnekçi, İrkmek, Kerime, Kerkes, Kermen, Kermes, Keskin, Kesmek, Kesmik, Kirmen, Menisk, Mersin, Mesire, Mesken, Mikser, Miskin, Neresi, Nikris, Reçine, Renkçi, Resmen,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekem, Çeker, Çekik, Çekim, Çekme, Çemen, Çenek, Çimek, Çimen, Ekmek, Eksen, Ekser, Eksik, Eksin, Enser, Erime, Erinç, Erkeç, Erkek, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Esire, Esmek, Esmer, Esnek, Esrik, İçeri, İçkin, İçmek, İçrek, İksir, İmren, İnmek, İrkme, İrmik, İrsen, İsmen,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çine, Çini, Çise, Ekim, Ekin, Ekme, Eksi, Emeç, Emek, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Ense, Erek, Eren, Erik, Erim, Erin, Erke, Erme, Esen, Eser, Esik, Esim, Esin, Esir, Eski, Esme, Esre, İçim, İçin, İçki,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çim, Çir, Çis, Eke, Erk, İki, İnç, İni, İri, İrs, Kek, Kem, Ker, Kes, Kik, Kim, Kin, Kir, Meç, Men, Mir, Mis, Nem, Nim, Sek, Sem, Sen, Ser, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, Em, En, Er, Es, İç, İm, İn, İs, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.