ÇİPİL (TDK)

Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş (göz): "Annesininki gibi çipil fakat daha siyah ve kapakları şişmiş gözleri parlak, ufarak ve batıktı."- P. Safa.

Çipil kelimesi baş harfi Ç son harfi L olan bir kelime. Başında Ç sonunda L olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi P , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L . Başı Ç sonu L olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞRILI Nedir?

Ağrıyan, ağrısı olan: "Ağrılı diş."- . Ağrılı özel, isim Ağrı ilinden olan kimse.

BATI Nedir?


1 - Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, °garp.
2 - Bu yönde olan, bu yönle ilgili, °garbi.
3 - Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, °garp.
4 - (Siyasal anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika.
5 - Güneşin 2
2 Martta ve 2
3 Eylülde battığı nokta.

BATIK Nedir?


1 - için) Batmış.
2 - Bütün parasını ya da mal varlığını yitirmiş.
3 - Alınmasından umut kesilmiş para.

ÇİPİL Nedir?

Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş (göz): "Annesininki gibi çipil fakat daha siyah ve kapakları şişmiş gözleri parlak, ufarak ve batıktı."- P. Safa.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

FAKAT Nedir?

Yalnız, ancak, ama, °lakin.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KAPAK Nedir?


1 . Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne: "Evin en alt katına indik, oradan da bir mahzen kapağı açtılar."- R. H. Karay.
2 . Dolap, sandık vb.ni örtmeye yarayan parça: "Dolap kapağı."- .
3 . Kitap, defter vb.nin en üstüne geçirilen kılıf: "Kapağını, geceleri aynı masa etrafında buluştuğu ressamlardan birine çizdirecekti."- A. İlhan.
4 . Biçilen ağaç kütüklerinin iki yanından çıkan, düzgün olmayan tahta.
5 . Zıvanada iki dış yan parça.

KİRPİ Nedir?

Kirpigillerden, uzunluğu 25-
30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus).

KİRPİK Nedir?


1 - Gözkapağının kenarındaki kıllar ya da bu kıllardan her biri.
2 - Tüy gibi küçük ve ince uzantı ya da uzantılar.

PARLAK Nedir?


1 . Parlayan, ışıldayan: "Siyah, çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Temiz ve ışıklı: "Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı / Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı."- F. N. Çamlıbel.
3 . mecaz Göze çarpacak kadar başarılı: "Birinci İnönü Harbini parlak bir zaferle kazandık."- A. Gündüz.
4 . kaba konuşmada Yüzü güzel (oğlan).

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

SİYAH Nedir?


1 . Kara (II), ak, beyaz karşıtı: "İri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat, mecaz Bu renkte olan: "Siyah ekmek."- .
3 . Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü.

UFARAK Nedir?

Biraz ufak: "Kara ve pos bıyıklar bu kuru ve ufarak yüzü karanlıklar içinde bırakıyordu."- P. Safa.

L P Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Çipil, Piliç,

4 Harfli Kelimeler

İçli, İliç, İpçi, Pili,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çip, Piç, Pil,

2 Harfli Kelimeler

İç, İl, İp,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.