ÇİNİLİ (TDK)

Çinisi olan, çinilerle bezenmiş olan: "En göze çarpan yerlerinde de oymalı ya da çinili ocaklar vardır."- S. Birsel.

Çinili kelimesi baş harfi Ç son harfi İ olan bir kelime. Başında Ç sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi İ . Başı Ç sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEZE Nedir?

Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik, gudde.

BEZEN Nedir?

Bezek, süs.

ÇARPAN Nedir?

Bir çarpma işleminde çarpılan sayının kaç kez tekrarlanacağını gösteren sayı, çoğaltan: "7x3=7+7+7=2
1 işleminde
3 sayısı 7'nin çarpanıdır."- .

ÇİNİ Nedir?


1 . Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayans: "Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda / Bize heyecan verir bir parça yeşil çini."- F. N. Çamlıbel.
2 . sıfat Sırlı ve süslü, pişmiş balçıktan yapılan: "Çini sobayı gürültü etmemeye çalışarak yakardı."- R. H. Karay.

ÇİNİLİ Nedir?

Çinisi olan, çinilerle bezenmiş olan: "En göze çarpan yerlerinde de oymalı ya da çinili ocaklar vardır."- S. Birsel.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

OCAK Nedir?


1 . Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer: "Üç balıkçı güneş batarken kumların üzerine iki taştan bir ocak yaptılar ve ateş yaktılar."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Şömine: "Ocağın önünde oturup acayip bir dikkatle odunların yanışına bakar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç veya alet: "Anlaşılan çamaşırcı giderken ocağı tam söndürmemiş olacak."- H. Taner.
4 . Kahvelerde, kuruluşlarda çay, kahve vb.nin yapıldığı yer: "Konuşmalar iyice kızışmaya başladığı vakit kahve ocağının önünde görünür."- S. Birsel.
5 . Yer üstünde veya yer altında cevher çıkarılan yer: "Mermer ocağı. Kömür ocağı."- .
6 . Bahçelerde ve bostanlarda her tür meyve ve sebze ekimine ayrılmış, çevresinden biraz yükseltilmiş toprak parçası: "Mustafa, arkasına güçlü kuvvetli bir kadın takmış, üç evleğine çizgiler, ocaklar açıyordu."- S. F. Abasıyanık.
7 . Aynı amaç ve düşünceyi paylaşanların kurdukları kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkları yer: "Başlangıçtan beri burası bir vatansever ocağı idi."- F. R. Atay.
8 . Yılın birinci ayı, kânunusani: "Ocak ayını sevmem, oldum olası."- B. Felek.
9 . tarih Yeniçeri teşkilatını oluşturan odalardan her biri.
10 . mecaz Ev, aile, soy: "Henüz temelleri atılmayan kendi ocağım kurulmadan yıkılmıştı."- A. Gündüz. 1
1 . halk ağzında Halk hekimliğinde bir önceki kuşaktan el verme suretiyle aktarılan bilgileri kullanarak belirli bir şikâyeti veya hastalığı iyileştirdiğine inanılan aile.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OYMALI Nedir?

Oymaları bulunan, oymalarla süslenmiş olan: "Anasını yanındaki oymalı, yaldızlı kanepeye oturttu."- R. Enis.

L N Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çinili,

5 Harfli Kelimeler

Çinli,

4 Harfli Kelimeler

Çini, İçin, İçli, İliç, Linç,

3 Harfli Kelimeler

Çil, İnç, İni,

2 Harfli Kelimeler

İç, İl, İn,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.