ÇİNGENELİK (TDK)

Çingene olma durumu.

Çingenelik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİNGENE Nedir?


1 . Hindistan'dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk, Çingen: "Karadutum, çatalkaram, Çingene'm / Nar tanem, nur tanem bir tanem"- B. R. Eyuboğlu.
2 . Bu topluluktan olan kimse, Çingen.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

E E G K L N N Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çingenelik,

8 Harfli Kelimeler

Çekingen, Çengilik, Enginlik,

7 Harfli Kelimeler

Çenekli, Çingene, Gençlik, Ninelik,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çeneli, Çengel, Çingen, Elekçi, Geçeli, Geçkin, Geleni, Genlik, Gineli, İlginç, İlinek, İnekçi, Keçeli, Kengel, Lignin,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çelek, Çelen, Çelgi, Çelik, Çenek, Çengi, Çilek, Çinli, Ekili, Elçek, Elgin, Engel, Engin, Geçek, Geçen, Gelen, Gelin, Genel, İçkin, İçlik, İlenç, İlgeç, İlkin, İngin, Kinin, Kinli, Leçek, Liken, Linin, Niçin, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çile, Çine, Çini, Ekin, Ekli, Elçi, Elek, Elik, Enek, Enik, Enli, Geçe, Gele, Genç, Gene, Gine, İçel, İçin, İçki, İçli, İken, İlçe, İlgi, İliç, İlik, İlke, İneç, İnek, İnik, Keçe, Keçi, Kele, Kene, Kile, Leçe, Leke, Linç,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Ege, Eke, Elk, Geç, Gen, İki, İle, İlk, İnç, İni, Kel, Kil, Kin, Lig,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Ge, İç, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.