ÇİNGENELEŞMEK (TDK)


1 . Çingene olmak.
2 . Çingene gibi davranmak.

Çingeneleşmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİNGEN Nedir?

Çingene.

ÇİNGENE Nedir?


1 . Hindistan'dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk, Çingen: "Karadutum, çatalkaram, Çingene'm / Nar tanem, nur tanem bir tanem"- B. R. Eyuboğlu.
2 . Bu topluluktan olan kimse, Çingen.

DAVRANMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak: "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor."- T. Buğra.
2 . (-e) Bir şeye el atmak, girişmek: "Polisi görünce kaçmaya davrandılar."- H. Taner.
3 . (-e) Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı."- R. H. Karay.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

E E E E G K L M N N Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Çekingenleşme, Çingeneleşmek,

12 Harfli Kelimeler

Çingeneleşme,

11 Harfli Kelimeler

Çeşnilenmek, Enginleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Çeneleşmek, Çeşnilemek, Çeşnilenme, Enginleşme, Gençleşmek, Genişlemek, Neşelenmek,

9 Harfli Kelimeler

Çeneleşme, Çenilemek, Çeşnileme, Egemenlik, Eşelenmek, Gelenekçi, Gençleşme, Genişleme, Genleşmek, Keçelenme, Keçeleşme, Keçileşme, Neşelenme, Şenlenmek,

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Çekingen, Çelişken, Çelişmek, Çenileme, Enikleme, Eşelemek, Eşelenme, Eşlenmek, Geçilmek, Geçinmek, Geçişmek, Geçmelik, Gelinmek, Gelişmek, Geneleme, Genelmek, Genleşme, İçlenmek, İnekleme, İşlenmek, Keçeleme, Kinlenme, Menengiç, Nemleniş, Şenelmek, Şenlenme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekinme, Çekişme, Çekmeli, Çelişme, Çemenli, Çenekli, Çilekeş, Çilemek, Çingene, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Enenmek, Eşeleme, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Geçenek, Geçilme, Geçinme, Geçişme, Geçmeli, Gelenek, Gelinme, Gelişme, Gençlik, Genelme, Genişçe, İçlenme, İlenmek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Kemençe, Keşleme, Kişneme, Menekşe,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeneli, Çengel, Çileme, Çingen, Egemen, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elekçi, Elemek, Elemge, Elenme, Emekçi, Emekli, Enemek, Enenme, Eşekçe, Eşekçi, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Geçeli, Geçkin, Geçmek, Geçmiş, Geleme, Geleni, Gelmek, Gelmiç, Gemlik, Genlik, İlenme, İnleme, İşemek, İşleme, Keçeli,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelen, Çelgi, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çemiş, Çenek, Çengi, Çeşme, Çeşni, Çilek, Çimek, Çimen, Eklem, Elçek, Elçim, Eleme, Elgin, Elmek, Emlik, Eneme, Engel, Engin, Enlem, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Geçek, Geçen, Geçim, Geçiş,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çile, Çine, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Geçe, Gele, Gemi, Genç, Gene, Gine, Gişe, İçel, İçme, İken, İlçe,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çiş, Ege, Eke, Elk, Geç, Gem, Gen, İle, İlk, İnç, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Kin, Leş, Lig, Lim, Meç, Men, Mil, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Eş, Ge, İç, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.