ÇİNŞAPKASI (TDK)

Kabukluların bütün türlerine verilen ad.

Çinşapkası kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi A , altıncı harfi P , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi I . Başı Ç sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

KABUK Nedir?


1 . Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır: "Ağaç kabuğu."- . "Meyve kabuğu."- . "Midye kabuğu."- .
2 . Ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü.
3 . gök bilimi Bir sıvı veya gazı dıştan saran, sert katman: "Yer kabuğu."- .
4 . tıp (***) Deri üzerinde bir yaranın veya sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm.
5 . hayvan bilimi Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi veya boynuzsu örtü, kavkı: "Herhâlde kabuklu bir deniz hayvanının kabuğu kesmiş olacak."- S. F. Abasıyanık.

KABUKLU Nedir?

Kabuğu olan.

KABUKLULAR Nedir?

Kabukları yapılarındaki kireçli tuzlar dolayısıyla sertleşmiş olan, solunum aygıtları balıklara benzeyen, çok hücreli hayvanlardan eklem bacaklılar sınıfı: "Yengeç ve ıstakoz kabuklulardandır."- .

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A A I K N P S Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çanaksı, Ispanak, Kapanış, Sapıkça,

6 Harfli Kelimeler

Apaçık, Apışak, Çapkın, Iskaça, İnakçı, Kasınç, Nakisa, Sapçık, Sapınç, Sapkın,

5 Harfli Kelimeler

Akpas, Aksan, Akşın, Aşina, Aşkın, Çakın, Çakış, Çanak, Çapak, Çıkan, İskan, Kaçış, Kanış, Kaniş, Kapan, Kapış, Kasap, Kasnı, Kaşan, Nakıs, Nakış, Nakip, Nakşi, Nasıp, Nasip, Nikap, Nisap, Panik, Pasak, Saçak, Saçık, Saçış, Saika, Sakın, Sakin, Sanık, Sanki, Sapak, Sapan, Sapık,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açık, Açış, Açkı, Akaç, Akça, Akın, Akış, Akis, Aksi, Anaç, Anık, Anka, Apak, Apaş, Apış, Asap, Asık, Askı, Aşçı, Aşık, Çakı, Çapa, Çıpa, Iska, İkna, İnak, İnşa, İpka, Kaça, Kaçı, Kain, Kana, Kanı, Kani, Kapı, Kasa, Kına, Kısa, Naaş,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Aks, Ana, Anı, Ani, Asa, Ası, Asi, Ask, Aşı, Aşk, Çak, Çan, Çap, Çın, Çip, Çis, Çiş, İka, İnç, İsa, Kaç, Kan, Kap, Kas, Kaş, Kıç, Kın, Kış, Kin, Kip, Nas, Niş, Pak, Pas, Piç, Pik, Pis,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, An, As, Aş, İç, İn, İp, İs, İş, Ki, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.