ÇİMDİKLENMEK (TDK)

Çimdik atılmak.

Çimdiklenmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATIL Nedir?


1 . Tembel.
2 . İşsiz, aylak.
3 . Etkisiz, işe yaramaz.
4 . fizik Süreduran.

ATILMAK Nedir?


1 . Atma işine konu olmak: "Tembel olanlar her yerden atılır."- .
2 . (-e) Saldırmak, hücum etmek: "Düşmanın üzerine atıldı."- .
3 . (nsz) Bir şeye doğru birden gitmek, birden bir davranışta bulunmak: "Küçük köpek ince sevinç çığlıkları çıkarıyor, zıplıyor, havlıyor, atılıyordu."- S. F. Abasıyanık.
4 . (-e) Bir işe girişmek, başlamak: "Bu gençlerden bir kısmı Anadolu içlerinde hatta Asya'da ne çetin sergüzeştlere atıldılar."- F. R. Atay.
5 . (nsz) Patlatılmak: "Silah atıldı. Top atıldı."- .
6 . Bir yerden, görevden veya işten uzaklaştırılmak.

ÇİMDİK Nedir?


1 . Çimdikleme işi.
2 . sıfat Başparmakla işaret parmağının ucu arasına alınan miktarda olan.
3 . mecaz Gönül kıracak söz: "Her röportajı, bir yeni muziplik, bir yeni çimdik içerirdi."- H. Taner.
4 . halk ağzında Tatar böreği.

D E E K K L M M N Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Çimdiklenmek,

11 Harfli Kelimeler

Çimdiklemek, Çimdiklenme,

10 Harfli Kelimeler

Çekinilmek, Çimdikleme,

9 Harfli Kelimeler

Çekinilme, Çimlenmek, Denkçilik, Diklenmek, Edinilmek, Emekçilik, İkilenmek, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Çekilmek, Çekinmek, Çekmelik, Çimenlik, Çimlemek, Çimlenme, Delinmek, Deneklik, Denilmek, Dikelmek, Dikenlik, Dikilmek, Diklenme, Dikmelik, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Edinilme, İçlenmek, İkilemek, İkilenme, Kendilik,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekimli, Çekinik, Çekinme, Çekmeli, Çemenli, Çenekli, Çilemek, Çimenli, Çimleme, Delinme, Deminki, Denilme, Denklem, Denklik, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilekçe, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinçlik, Dinelme, Dinleme, Edilmek, Edinmek, Ekilmek, Ekinlik, Ekmekçi, Elimine, Emilmek, Endemik, İçilmek, İçlenme, İkileme, İlenmek, İmlemek, İneklik, İnilmek,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeneli, Çileme, Çimdik, Çimmek, Delmek, Demlik, Denkçi, Denmek, Dikine, Diklik, Dikmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, Emilme, İçilme, İçinde, İkilem, İlenme, İlinek, İmleme, İnekçi, İnilme, İnleme, İnmeli, Keçeli, Kelime,

5 Harfli Kelimeler

Çedik, Çekek, Çekel, Çekem, Çekik, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çenek, Çilek, Çimek, Çimen, Çimme, Çinli, Delik, Delme, Demeç, Demek, Demin, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Dikçe, Dikeç, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilme, Dinek, Dinli,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çile, Çine, Çini, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dimi, Dinç, Dine, Dini, Dink, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elçi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emme, Emmi, Enek, Enik, Enli, İçel,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İki, İle, İlk, İnç, İni, Kek, Kel, Kem, Kik, Kil, Kim, Kin, Lim, Meç, Men, Mil, Mim, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, De, Ek, El, Em, En, İç, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.