ÇİMDİK (TDK)


1 . Çimdikleme işi.
2 . sıfat Başparmakla işaret parmağının ucu arasına alınan miktarda olan.
3 . mecaz Gönül kıracak söz: "Her röportajı, bir yeni muziplik, bir yeni çimdik içerirdi."- H. Taner.
4 . halk ağzında Tatar böreği.

Çimdik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi M , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi K . Başı Ç sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

BAŞPARMAK Nedir?

El ve ayakta bulunan en kalın parmak, badem parmak: "Şuraya başparmağını bas dediler, ben de bastım."- S. F. Abasıyanık.

ÇİMDİK Nedir?


1 . Çimdikleme işi.
2 . sıfat Başparmakla işaret parmağının ucu arasına alınan miktarda olan.
3 . mecaz Gönül kıracak söz: "Her röportajı, bir yeni muziplik, bir yeni çimdik içerirdi."- H. Taner.
4 . halk ağzında Tatar böreği.

GÖNÜL Nedir?


1 - Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı.
2 - İstek, °arzu.
3 - Aşk.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

İŞARET Nedir?


1 - İm.
2 - Belirti, gösterge, °alamet.
3 - El, yüz hareketleriyle gösterme.

KIRACAK Nedir?

Nalbantların atın tırnağını kesmek için kullandıkları keskin demir alet.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

MUZİP Nedir?

Şaka etmekten hoşlanan, takılgan: "Hiç de yaramaz ve muzip bir çocuk olamamakla beraber ona kötü oyunlar oynamaktan çekinmemişimdir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MUZİPLİK Nedir?

Takılganlık, yaramazlık: "Mektepte böyle değildir ... sörlerin katmerli taassuplarını her gün şahlandıracak muziplikler bulurdu."- A. Gündüz.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RÖPORTAJ Nedir?


1 . Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı: "Ben vaktiyle hayata İstanbul gazetelerine röportaj yapan bir genç olarak katılmıştım."- H. E. Adıvar.
2 . Radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu program, mülakat.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TATAR Nedir?

Postayı süren kimse.

YENİ Nedir?


1 . Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."- .
2 . Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda."- .
3 . En son edinilen: "Yeni eve taşındık."- .
4 . İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker."- .
5 . O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."- .
6 . Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz."- .
7 . Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var."- .
8 . zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan.

D K M Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çimdik,

5 Harfli Kelimeler

Dikim,

4 Harfli Kelimeler

Dimi, İçim, İçki, İmdi, Kimi, Midi,

3 Harfli Kelimeler

Çim, Dik, İki, Kim,

2 Harfli Kelimeler

İç, İm, Ki, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.