ÇİLLENMEK (TDK)

Bitki köklerinde kılı andıran uzantılar çıkmak.

Çillenmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

ÇIKMAK Nedir?


1 - İçeriden dışarıya varmak, gitmek.
2 - Elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek.
3 - Bir meslek ya da bilim kurumunda okuyup sınavını vererek yetişmiş olmak, mezun olmak.
4 - Ayrılmak, ilgisini kesmek.
5 - Süresi dolunca ayrılmak.
6 - Yapılmak, yürümek.
7 - Yetişecek ölçüde olmak.
8 - Eksilmek.
9 - Sonuca ulaşmak.
10 - Sıyrılmak, ayrılmak. 1
1 - Harcama zorunda kalmak. 1
2 - Herhangi bir durumda olduğu anlaşılmak. 1
3 - Bir durumla ilgili niteliklerini yitirmek, bir durumdan başka bir duruma geçmek. 1
4 - Bir şeyin yukarısına varmak ya da yükselmek. 1
5 - Bir inceleme, bir araştırma sonucu bulmak. 1
6 - İş için, yetkili birini orununda görmek. 1
7 - Talihine ya da payına düşmek, isabet etmek, vurmak. 1
8 - Gitmek, koyulmak. 1
9 - Bir konu yetkililerce karara bağlanmak.
20 - Birdenbire görünmek. 2
1 - Mal olmak.

UZANTI Nedir?


1 . Bazı nesnelerin herhangi bir yerinde görülen uzamış bölüm.
2 . Ana konumdaki bir bütünün, özün veya durumun, kendisinden ayrı görülen ancak aynı yapısal özellikleri içeren parçası: "Bu mutluluğu uzatmak, onun uzantısı ile kanınıza dolan sıcaklığı uzun süre muhafaza etmek istiyorsunuz."- H. Taner.

E E K L L M N Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çillenmek,

8 Harfli Kelimeler

Çillenme, İçlenmek,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekinme, Çekmeli, Çemenli, Çenekli, Çilemek, Eklemli, Elçekli, İçlenme, İlenmek, İnlemek, Killeme, Leçelik,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeneli, Çileme, Ekilme, Elekçi, Elemli, Emekçi, Emekli, İlenme, İnleme, Keçeli, Kelime, Lekeli, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çenek, Çilek, Çimek, Çimen, Eklem, Elçek, Elçim, Ellik, Elmek, Emlik, Enlem, İçlem, İçmek, İlenç, İlkel, İlmek, İmleç, İmlek, İnmek, Kelem, Kelle, Kelli, Leçek, Liken, Melek, Melik, Miçel, Milel, Nemçe, Nemli,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çile, Çine, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, İçel, İçme, İken, İlçe, İlke, İlle, İlme, İneç, İnek, İnme, Keçe, Keçi, Kele, Keme, Kene, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Eke, Elk, İle, İlk, İnç, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Lim, Meç, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, İç, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.