ÇİLİNGİR (TDK)

Anahtarcı.

Çilingir kelimesi baş harfi Ç son harfi R olan bir kelime. Başında Ç sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R . Başı Ç sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAHTAR Nedir?


1 . Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı.
2 . Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, kurgu.
3 . Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol.
4 . Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç.
5 . Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak: "Sardalya kutusunu açmaya yarayan anahtarı çarçabuk temin ederdi."- .
6 . mecaz Vesile, araç, vasıta: "Biliyordu ki sabır, cennetin anahtarıdır."- P. Safa.
7 . sıfat, mecaz Herhangi bir olayda belirleyici olan: "Anahtar parti."- .
8 . fizik İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, çevirici, çevirgeç, şalter, komütatör.
9 . müzik Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret: "Sol, do ve fa olmak üzere üç anahtar vardır."- .

ANAHTARCI Nedir?


1 . Anahtar yapan, satan veya onaran kimse.
2 . Kilitli kapıları açan kimse, çilingir.
3 . argo Kapı, kasa vb. yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse.

G L N R Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çilingir,

6 Harfli Kelimeler

Çinili, İlginç, İrinli,

5 Harfli Kelimeler

Çinli,

4 Harfli Kelimeler

Çini, Gril, İçin, İçli, İlgi, İliç, İrin, Linç, Ring,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çir, Gri, İnç, İni, İri, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

İç, İl, İn,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.