ÇİLENTİ (TDK)

Hafif yağmur, serpinti.

Çilenti kelimesi baş harfi Ç son harfi İ olan bir kelime. Başında Ç sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi İ . Başı Ç sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HAFİF Nedir?


1 . Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.
2 . Güç veya yorucu olmayan, kolay: "Hafif bir iş."- .
3 . Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa: "Hafif bir kadın."- .
4 . Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek): "Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi."- S. F. Abasıyanık.
5 . Kalınlığı veya yoğunluğu az olan: "Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi."- M. Ş. Esendal.
6 . Etkisi az olan, sert karşıtı: "Hafif bir içki."- .
7 . Önemli olmayan: "Hafif bir ceza."- .
8 . Çabuk uyanılan (uyku): "Uykusu çok hafiftir."- .
9 . Çok dik olmayan (sırt, yokuş): "Hafif bir meyilden indik."- H. R. Gürpınar.
10 . Gücü az olan, belli belirsiz: "Kaskatı kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı."- R. N. Güntekin. 1
1 . Sıkıntısız, ferah, rahat: "Kendimi bugün çok hafif hissediyorum."- .

SERPİNTİ Nedir?


1 . Dökülen veya akan bir şeyden sıçrayıp serpilen bölüm: "Ali Rıza'nın ayaklarına kadar denizin serpintileri geliyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Damlacıklar, tanecikler durumunda, azar azar yağan yağmur veya kar, çilenti.
3 . mecaz Bir şeyin etkisi azalarak kalan veya gelen kısmı: "Radyasyon serpintisi."- .

YAĞMUR Nedir?


1 . Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Çok ve sık düşen, gelen şey.
3 . mecaz Çokluk, bolluk: "Para yağmuru. Övgü yağmuru."- .

E L N T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çilenti,

5 Harfli Kelimeler

Çetin, Çinli, Çiten, Etçil, İçten, İlenç, İleti, Linet, Nitel, Telin,

4 Harfli Kelimeler

Çile, Çine, Çini, Çiti, Elçi, Elit, Elti, Enli, Etçi, Etil, Etli, İçel, İçin, İçit, İçli, İlçe, İliç, İneç, İnti, İtçe, Liet, Linç, Nite, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çit, Eti, İle, İnç, İni, İti, Net, Tel, Ten, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, En, Et, İç, İl, İn, İt, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.