ÇİLEMEK (TDK)


1 . Yağmur çiselemek: "O baharın renkleri, güzellikleri ve ihtirasları bir nisan yağmuru hâlinde çiler dururdu."- A. Gündüz.
2 . Nemlenmek, ıslanmak.
3 . Bülbül şakımak.

Çilemek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAHAR Nedir?


1 . İlkbahar: "Biz çiçeği bahardan bahara görürüz."- T. Buğra.
2 . Bu mevsimde ağaçlarda açan çiçekler ve yapraklar.
3 . mecaz Gençlik dönemi.

BÜLBÜL Nedir?


1 . Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos).
2 . mecaz Sesi çok güzel olan kimse: "Hanende Nedim Bey ki gençliğinde Boğaziçi'nin bülbülü, en sevgili kuluyken artık onun da ihtiyarlamaya, sesinin bozulmaya başladığı söylenirdi."- A. Ş. Hisar.

ÇİLE Nedir?


1 . Zahmet, sıkıntı: "Dargınlık insanların bütün ömrünü dolduran bir çile, bir ezadır."- R. H. Karay.
2 . din b. (***) Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem.

ÇİSE Nedir?

İnce yağmur, çisenti.

ÇİSELEME Nedir?

Çiselemek işi.

ÇİSELEMEK Nedir?

Yağmur ince ince yağmak: "Mevsim kış, hava kapalı, yağmur ince ince çiseliyor."- R. N. Güntekin.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

GÜZELLİK Nedir?


1 . Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün: "Güzellik de uçar gider, zenginlik de erir biter."- H. Taner.
2 . Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık: "Onu sertlik değil, güzellik yola getirir."- .
3 . Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey.
4 . Güzel olan bir kimsenin niteliği: "Güzelliğin on para etmez / Bu bendeki aşk olmasa."- Âşık Veysel.

GÜZELLİKLE Nedir?

İyilikle: "Bu çocuk güzellikle yola gelecek."- .

ISLANMAK Nedir?

Islak duruma gelmek: "Pantolonları yarı bellerine kadar ıslanmıştı."- R. N. Güntekin.

İHTİRA Nedir?

Türetme.

İHTİRAS Nedir?


1 . Aşırı, güçlü istek: "Aldım Rakofça kırlarının hür havasını / Duydum akıncı cetlerimin ihtirasını."- Y. K. Beyatlı.
2 . Tutku: "Gerçi eliyle yarattığı güzel bahçeyi hâlâ kıskanç bir ihtirasla seviyordu."- H. E. Adıvar.

NEMLENME Nedir?

Nemlenmek işi.

NEMLENMEK Nedir?

Nemli duruma gelmek, rutubetlenmek: "Kayıkta üstlerine oturduğumuz minderlerin nemlenen yastıklarına sürdüğüm elim..."- A. Ş. Hisar.

NİSAN Nedir?

Yılın otuz gün süren dördüncü ayı.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

ŞAKIMA Nedir?

Şakımak işi.

ŞAKIMAK Nedir?


1 . Ötücü kuşlar ezgili ses çıkarmak, ötmek, şakramak, terennüm etmek: "Kalk dilber, gidelim bağ arasına / Şakısın bülbüller, gül incinmesin."- Karacaoğlan.
2 . mecaz Güzel şarkı söylemek veya şiir okumak: "Hep aşkı, hep inançları, hep yurt sevgisini şakıyan şairler vardır; ben şair olsaydım ışığın verdiği hazları söyler, hep güneşe övgüler yazardım."- N. Ataç.
3 . mecaz Çok konuşmak, çenesi düşmek: "Eskiden hiç lakırtı söylemeyen bu ihtiyar, şimdi şakıyordu."- Ö. Seyfettin.

YAĞMUR Nedir?


1 . Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Çok ve sık düşen, gelen şey.
3 . mecaz Çokluk, bolluk: "Para yağmuru. Övgü yağmuru."- .

E E K L M Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekmeli, Çilemek,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çileme, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, Keçeli, Kelime, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çilek, Çimek, Eklem, Elçek, Elçim, Elmek, Emlik, İçlem, İçmek, İlmek, İmleç, İmlek, Kelem, Leçek, Melek, Melik, Miçel,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, İçel, İçme, İlçe, İlke, İlme, Keçe, Keçi, Kele, Keme, Kile, Leçe, Leke, Lime, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Lim, Meç, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, İç, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.