ÇİFTSAYI (TDK)

6,
8 gibi 2'nin katı olan ve 2'ye bölünebilen tamsayı.

Çiftsayı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi F , dördüncü harfi T , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi I . Başı Ç sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TAMSAYI Nedir?


1 - Bir tümü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı.
2 - Kesirsiz sayı.

A F I S T Y Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Fasit, Fiyat, İfsat, Sıfat, Yatçı, Yatsı,

4 Harfli Kelimeler

Açıt, Afis, Asit, Atçı, Atıf, Ayıt, Çatı, Çıta, Çift, Çita, İfta, İtfa, Saçı, Safi, Satı, Sayı, Siya, Tayf, Yatı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Afi, Aft, Ait, Ası, Asi, Ast, Ati, Ayı, Çat, Çay, Çıt, Çis, Çit, Çiy, Fas, Fay, Fit, İfa, İsa, İta, Saç, Saf, Say, Sif, Sit, Taç, Tas, Tay, Tıs, Yas, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Af, As, At, Ay, Fa, İç, İs, İt, Si, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.