ÇİFTLEYİCİ (TDK)

Bir bilişim sisteminin iki bileşeni arasındaki bağlantı organı.

Çiftleyici kelimesi baş harfi Ç son harfi İ olan bir kelime. Başında Ç sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi F , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Y , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı Ç sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLANTI Nedir?


1 . İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak: "Kar yüzünden çevre ile bağlantı kesildi."- .
2 . İki şey arasında ilişki sağlayan bağ: "Bütün ulaştırma bağlantıları tahrip edilmiştir."- F. R. Atay.
3 . Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman.

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BİLEŞEN Nedir?

Bir bileşke oluşturan kuvvetlerin her biri.

BİLİŞİM Nedir?

İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

SİSTEM Nedir?


1 . Düzen.
2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar.
3 . Yol, yöntem: "Eski bir sistem."- .
4 . Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: "Fren sistemi."- .
5 . Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç.
6 . felsefe Dizge.

C E F L T Y Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çifteli, Fitilci, İletici,

6 Harfli Kelimeler

Ciltçi, Çileci, Çitili, İyicil,

5 Harfli Kelimeler

Çifte, Elifi, Etçil, Fiili, Filet, Fitçi, Fitil, İçici, İleti, İtici, İyice, Tecil, Telif,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cife, Cilt, Çift, Çile, Çiti, Elci, Elçi, Elif, Elit, Elti, Etçi, Etil, Etli, Feci, Felç, Fiil, File, Flit, İçel, İçit, İçli, İlçe, İliç, İtçe, Lice, Liet, Lift, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cif, Çil, Çit, Çiy, Eti, Fel, Fil, Fit, İle, İti, İye, İyi, Lef, Ley, Lif, Tef, Tel, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, El, Et, Ey, Fe, İç, İl, İt, Le, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.