ÇİFTLEMEK (TDK)


1 . Çift duruma getirmek, ikilemek.
2 . Dişi ile erkeği bir araya getirmek.

Çiftlemek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi F , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİFT Nedir?


1 - (Nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.
2 - Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.
3 - Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
4 - Küçük maşa ya da cımbız.

DİŞİ Nedir?


1 . Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey).
2 . Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki): "Dişi kedi."- .
3 . isim Kadın.
4 . Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan: "Dişi klişe. Dişi kalıp."- .
5 . Yumuşak, kolay işlenen (maden).
6 . mecaz Şuh, işveli, çekici.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ERKE Nedir?


1 . Enerji.
2 . felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

İKİL Nedir?

Kimi dillerde ad ve eylem çekimlerinde iki kişi ya da iki nesneyi göstermek için kullanılan nicelik.

İKİLEM Nedir?


1 . İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassem, dilemma.
2 . İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun veya usa vurma durumu.

İKİLEME Nedir?


1 . İkilemek işi.
2 . dil bilgisi Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi.

İKİLEMEK Nedir?


1 . Bir şeyin sayısını ikiye çıkarmak.
2 . Tekrarlamak, yinelemek.
3 . halk ağzında Tarlayı iki kez sürmek.

E E F K L M T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çiftlemek,

8 Harfli Kelimeler

Çiftleme, Çitlemek, Fitlemek,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekmeli, Çilemek, Çitleme, Fitleme, İletmek, Metelik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çileme, Çitmek, Efelik, Ekilme, Elekçi, Emekçi, Emekli, Etkime, İletme, Keçeli, Kefeli, Kelime, Melike, Tefeli, Teklif, Tekmil, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çifte, Çilek, Çimek, Çitme, Efekt, Eklem, Elçek, Elçim, Elmek, Emlik, Etçik, Etçil, Etlik, Etmek, Felek, Filet, İçlem, İçmek, İlmek, İmleç, İmlek, İtmek, Kefil, Kelem, Kitle, Leçek, Letçe, Melek, Melik, Metil, Miçel, Tekçi,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çete, Çift, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emet, Emik, Etçi, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Feke, Felç, File, Film, Flit, İçel, İçme, İlçe, İlke, İlme, İtçe, İtme,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çit, Efe, Eke, Elk, Eti, Fek, Fel, Fil, Fit, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kit, Lef, Lif, Lim, Meç, Met, Mil, Mit, Tef, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Et, Fe, İç, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.