ÇİFTENAĞRA (TDK)

Birbirine bağlı küçük iki dümbelekten oluşan çalgı.

Çiftenağra kelimesi baş harfi Ç son harfi A olan bir kelime. Başında Ç sonunda A olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi F , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ğ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi A . Başı Ç sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

ÇALGI Nedir?


1 . Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman.
2 . Çalgı çalma, müzik: "Sokağın dibinde çalgı sesleri işiterek birkaç adım ilerledi."- P. Safa.
3 . Müzik topluluğu: "Çalgı, yerine geçmiş oturmuştu."- E. E. Talu.

DÜMBELEK Nedir?


1 . Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı: "Biri avurtlarını şişirip dümbelek çalmaya, diğeri zurna üflemeye başlar."- H. R. Gürpınar.
2 . sıfat, halk ağzında Anlayışsız, sersem.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

A A E F N R T Ç Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Arifane, Aterina, Terfian,

6 Harfli Kelimeler

Aferin, Entari, Façeta, İğrenç, Nefrit, Rafine, Reçina, Retina, Rintçe, Tarife, Trança,

5 Harfli Kelimeler

Antre, Arena, Arife, Atari, Atfen, Çanta, Çetin, Çifte, Çitar, Çiten, Efrat, Erinç, Etraf, Fanta, Fanti, Fariğ, Ferağ, Fitne, Fitre, İçten, İfrağ, İfrat, İftar, İntaç, İrfan, Naçar, Nafia, Nafta, Nefir, Nefti, Rafit, Tafra, Taraf, Tarif, Terfi, Tiner, Tiran,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Afat, Afet, Ağaç, Anaç, Anif, Araç, Araf, Arif, Çağa, Çare, Çeri, Çift, Çine, Çita, Eğiç, Eğin, Eğir, Eğri, Enir, Erat, Erin, Etçi, Faça, Fani, Fare, Fena, Fent, Ferç, Fert, Fire, Fren, İane, İare, İçre, İfna, İfta, İğne, İnat,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ağa, Ait, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Art, Ata, Ate, Ati, Çağ, Çan, Çar, Çat, Çiğ, Çir, Çit, Eti, Fan, Far, Fen, Fer, Fiğ, Fin, Fit, İfa, İnç, İta, Nar, Net, Raf, Ret, Taç, Tan, Tar, Tef, Ten,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Af, Ağ, An, Ar, At, Çe, En, Er, Et, Fa, Fe, İç, İğ, İn, İt, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.