ÇİFTDUDAKSIL (TDK)

Dudaksıl ünsüzlerden "b, p, m" gibi ünsüzlere verilen ad.

Çiftdudaksıl kelimesi baş harfi Ç son harfi L olan bir kelime. Başında Ç sonunda L olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi F , dördüncü harfi T , beşinci harfi D , altıncı harfi U , yedinci harfi D , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi S , onbirinci harfi I , onikinci harfi L . Başı Ç sonu L olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUDAKSIL Nedir?

Boğumlanma noktası dudaklarda bulunan (ses): "p dudaksıl sestir."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

ÜNSÜZ Nedir?


1 . Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz.
2 . isim, dil bilgisi Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A D D F I K L S T U Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dudaksıl,

7 Harfli Kelimeler

Dudaklı, Taklidı, Ustalık,

6 Harfli Kelimeler

Fiskal, Kalsit, Kutsal, Lastik, Safdil, Saflık, Saltık, Tafsil, Takdis, Tasdik, Ufaklı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Akdut, Aktif, Altık, Asklı, Aslık, Astik, Çakıl, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çatık, Çatkı, Çıtak, Dalsı, Dasit, Datif, Dılak, Dikta, Dualı, Dudak, Dulda, Fasık, Fasıl, Fasit, Faslı, Iskat, Islak, Itlak, İflas, İfsat, İtlaf, Kaçlı, Kadit, Kalıç, Kalıt, Kasıt, Kaslı, Kasti,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Adıl, Adil, Adlı, Adli, Afis, Akıl, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Aksu, Akut, Alçı, Aldı, Alıç, Alık, Altı, Asık, Asıl, Asil, Asit, Askı, Asli, Atçı, Atıf, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Çakı, Çalı, Çatı, Çıta, Çift,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Adi, Afi, Aft, Ait, Akı, Aks, Ali, Alt, Ası, Asi, Ask, Ast, Ati, Aut, Çak, Çal, Çat, Çıt, Çil, Çis, Çit, Çul, Dal, Dik, Dil, Dua, Dul, Dut, Fak, Fal, Fas, Fil, Fit, Flu, Ful, Fut, İfa, İka, İla,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Af, Ak, Al, As, At, Fa, İç, İl, İs, İt, Ki, La, Si, Su, Ta, Ti, Tu, Uç, Uf, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.