ÇİĞNENMEK (TDK)


1 . Çiğneme işi yapılmak.
2 . mecaz İşgal altına alınmak.

Çiğnenmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

ALINMAK Nedir?


1 . Alma işi yapılmak: "Mahalle mektebinden alınmış, rüştiyeye verilmiş."- H. R. Gürpınar.
2 . Elde edilmek: "Her biri gerçek hayattan alınmış birer gerçek olmak."- H. R. Gürpınar.
3 . (-den) Uyarlanmak.
4 . (-e, -den), mecaz Bir sözün, bir davranışın kendisine olduğunu sanarak incinmek, kırılmak.

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

ÇİĞNEME Nedir?

Çiğnemek işi.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E K M N N Ç Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çiğnenmek,

8 Harfli Kelimeler

Çiğnemek, Çiğnenme,

7 Harfli Kelimeler

Çekinme, Çiğneme, Eğinmek,

6 Harfli Kelimeler

Çiğnek, Çiğnem, Eğinme, Emekçi,

5 Harfli Kelimeler

Çekem, Çekim, Çekme, Çemen, Çenek, Çimek, Çimen, Eğmeç, Eğmek, İçmek, İnmek, Nemçe,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çine, Eğiç, Eğik, Eğim, Eğin, Eğme, Ekim, Ekin, Ekme, Emeç, Emek, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, İçme, İğne, İken, İneç, İnek, İnme, Keçe, Keçi, Keme, Kene, Meke, Meni, Mine, Mink, Nene, Nine,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çiğ, Çim, Eğe, Eke, İnç, Kem, Kim, Kin, Meç, Men, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, Em, En, İç, İğ, İm, İn, Ke, Ki, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.