ÇİĞNEMİK (TDK)

Ağızda çiğnenip çıkarılan yemek: "Çocuklara çiğnemik yedirmek zararlı bir alışkanlıktır."- .

Çiğnemik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIZ Nedir?


1 . Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk.
2 . Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü: "Küçük bir ağız."- .
3 . Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: "Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı."- H. R. Gürpınar.
4 . Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap: "Çay ağzı."- .
5 . Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık yanı: "Körfezin ağzı."- .
6 . Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 . Kesici aletlerin keskin tarafı: "Çelik ağızlı, küçük gül makasını kâğıdından çıkardı."- R. H. Karay.
8 . dil bilimi Bir dilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği: "Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu."- S. F. Abasıyanık.
9 . Üslup, ifade özelliği: "Ertesi günü bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler."- T. Buğra.
10 . Uç, kenar: "Topun ağzında. Uçurumun ağzında."- . 1
1 . mecaz Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği. 1
2 . müzik Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü.

AĞIZ Nedir?


1 - Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, sesin çıkmasına, soluk alıp vermeye ve besinleri almaya yarayan boşluk.
2 - Bu boşluğun dudakların çevrelediği bölümü.
3 - Kapların ya da içi boş şeylerin açık yanı.
4 - Bir suyun denize ya da göle döküldüğü yer, °munsap.
5 - Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açık yanı.
6 - Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 - Kesici aletlerin keskin yanı.
8 - Bir anadilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği, °şive.
9 - Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği.
10 - Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. 1
1 - Kimi vakit "kez" anlamına gelir. 1
2 - (Tehlikeli şeyler için) Pek yakın yer.

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

ALIŞKAN Nedir?

Alışkın.

ALIŞKANLIK Nedir?


1 . Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, itiyat, huy, ünsiyet: "... devlet, gençleri ... kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır."- Anayasa.
2 . Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.
3 . felsefe, ruh bilimi İç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanması, hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇİĞNEMİK Nedir?

Ağızda çiğnenip çıkarılan yemek: "Çocuklara çiğnemik yedirmek zararlı bir alışkanlıktır."- .

YEDİRMEK Nedir?


1 . Yemesini sağlamak.
2 . Ağzına yiyecek vermek, beslemek, karnını doyurmak: "Çocuğu yedirmek."- .
3 . Bir şeyi azar azar başka bir şeyin içine karıştırarak belli olmayacak duruma getirmek: "Yağı hamura yedirmek."- .
4 . Bir fazlalığı herhangi bir biçimde kullanmak: "Kumaşın fazlasını büzgüye yedirdi."- .
5 . (-e) Nefis, namus, şan, kibir vb. kavramlarla kullanıldığında yakıştırmak, yaraştırmak.
6 . (-e), mecaz Bir kimseye rüşvet vermek.

YEME Nedir?


1 . Yemek işi: "Herkes yemeye ekmek bulamazken onlar rahat geçiniyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yiyecek: "Bu ay yeme masrafımız çok oldu."- .

YEMEK Nedir?


1 . Yemek yeme, karın doyurma işi: "Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni."- N. Cumalı.
2 . Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam.
3 . Günün belli saatlerinde yenilen besin: "Yemek ya kahvaltıda ya da yemekte yenir. Arada bir şey yenmez."- H. Taner.
4 . Konuklara yiyecek verilerek yapılan ağırlama: "Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu."- F. R. Atay.

ZARARLI Nedir?

Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

E K M N Ç Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çiğnemik,

6 Harfli Kelimeler

Çiğnek, Çiğnem, Eğinik, İnekçi,

5 Harfli Kelimeler

Çekim, Çiğin, Çimek, Çimen, İçkin, İçmek, İnmek, Minik,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çine, Çini, Eğiç, Eğik, Eğim, Eğin, Ekim, Ekin, Emik, Emin, Enik, İçim, İçin, İçki, İçme, İğne, İken, İneç, İnek, İnik, İnme, Keçi, Kimi, Meni, Mine, Mini, Mink,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çiğ, Çim, İki, İnç, İni, Kem, Kim, Kin, Meç, Men, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, Em, En, İç, İğ, İm, İn, Ke, Ki, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.