ÇİĞLEŞMEK (TDK)


1 . Göze batmak.
2 . mecaz Kaba davranışlarda bulunmak.

Çiğleşmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATMA Nedir?


1 . Batmak işi.
2 . Yıkılma, çökme.
3 . İflas etme: "Balık baştan kokar, bilmez değilsin a! Hayriye tüccarının batmasına bizim saray sebep olmuştur"- A. İlhan.
4 . Yok olma, inkıraz.
5 . gök bilimi Bir gök cisminin (ay, güneş, yıldız vb.) ufkun altına inmesi.

BULUNMAK Nedir?


1 . Bulma işine konu olmak: "Yerde para bulundu."- .
2 . (-de) Herhangi bir durumda olmak: "Hayırlı bir işe yardımda bulunmuş oluyorsunuz."- R. H. Karay.
3 . (-de) Bir yerde olmak: "İçinde bulunduğumuz tarihte Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu."- Atatürk.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

E E K L M Ç Ğ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çiğleşmek,

8 Harfli Kelimeler

Çelişmek, Çiğleşme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekişme, Çekmeli, Çelişme, Çilekeş, Çilemek, Eğilmek, Eğmeçli, Eşilmek, İşlemek, Meşelik,

6 Harfli Kelimeler

Çeğmel, Çelmek, Çelmik, Çileme, Eğilme, Ekilme, Ekşime, Elekçi, Emekçi, Emekli, Eşekçi, Eşilme, İşemek, İşleme, Keçeli, Kelime, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çemiş, Çeşme, Çilek, Çimek, Eğlek, Eğmeç, Eğmek, Eklem, Elçek, Elçim, Elmek, Emlik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İçlem, İçmek, İlmek, İmleç, İmlek, İşeme, İşlek, İşlem, Kelem, Keleş, Klişe, Leçek, Melek, Meleş, Melik,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Eğiç, Eğik, Eğil, Eğim, Eğiş, Eğme, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Emiş, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İçel, İçme, İlçe, İlke, İlme, Keçe, Keçi, Kele, Keme, Kile, Leçe, Leke, Lime, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çiğ, Çil, Çim, Çiş, Eğe, Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Leş, Lim, Meç, Mil, Şek, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Eş, İç, İğ, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.