ÇİÇEKLENME (TDK)


1 . Çiçeklenmek durumu.
2 . Çiçeğin açma zamanı.
3 . kimya Tuzların billurlaşma sularını yitirerek toz durumuna gelmesi.

Çiçeklenme kelimesi baş harfi Ç son harfi E olan bir kelime. Başında Ç sonunda E olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı Ç sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

BİLLURLAŞMA Nedir?


1 . Billur durumuna gelme.
2 . Herhangi bir cisim moleküllerinin bazı fizik ve kimya değişmeleriyle geometrik biçim alması, kristalleşme.

ÇİÇEKLENMEK Nedir?


1 . Çiçek açmak, çiçek vermek, çiçekli duruma gelmek: "Yaz erken gelmiş, mart içinde bütün ağaçlar çiçeklenmişti."- B. Felek.
2 . mecaz Gelişmeye başlamak: "Böyle bir sav, hele yazın biliminin bunca çiçeklendiği çağımızda, kolay savunulamaz."- M. C. Anday.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

KİMYA Nedir?


1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.

TUZLA Nedir?


1 . Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha.
2 . halk ağzında Davarlara kırda tuz verilen düz, taşlık ve kayalık yerler.
3 . halk ağzında Tuzlak. Tuzla özel, isim (tu'zla) İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

E E E K L M N Ç Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çekiçlenme, Çiçeklenme,

9 Harfli Kelimeler

Çekiçleme, Çenilemek, Çiçekleme,

8 Harfli Kelimeler

Çenileme, Enikleme, İçlenmek, İnekleme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekinme, Çekmeli, Çemenli, Çenekli, Çilemek, Eklenme, Elenmek, İçlenme, İlenmek, İnlemek, Kemençe,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çeneli, Çileme, Çimçek, Ekilme, Ekleme, Elekçi, Elemek, Elenme, Emekçi, Emekli, Enemek, İlenme, İnleme, Keçeli, Keleme, Kelime, Meleke, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Çeçen, Çekçe, Çekel, Çekem, Çekiç, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen, Çelik, Çelim, Çelme, Çemçe, Çemen, Çemiç, Çenek, Çiçek, Çilek, Çimek, Çimen, Eklem, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, İçlem, İçmek, İlenç, İlmek, İmleç, İmlek, İnmek, Kelem, Leçek, Liken, Melek, Melik,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çeki, Çene, Çenk, Çile, Çine, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, İçel, İçme, İken, İlçe, İlke, İlme, İneç, İnek, İnme, Keçe, Keçi, Kele, Keme, Kene, Kile, Leçe,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çek, Çil, Çim, Eke, Elk, İle, İlk, İnç, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Lim, Meç, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, İç, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.