ÇİÇEKLEMEK (TDK)


1 . Çiçek dikmek.
2 . Çiçekle donatmak: "Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri."- F. N. Çamlıbel.

Çiçeklemek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKİS Nedir?


1 - Işık ya da ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yankı, yansıma.
2 - Bir cismin, parlak bir yüzeyde görünmesi.
3 - Bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etki.
4 - Evirme, evirtim.

ÇAMLI Nedir?

Çamı bulunan.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

DİKME Nedir?


1 . Dikmek işi.
2 . Ahşap yapılarda pencere ve kapı yanlarına dikilen direklerden her biri.
3 . mecaz Bir evde aileyi sürdürecek olan tek çocuk.
4 . halk ağzında Ağaç, direk.
5 . halk ağzında Fidan, yeni dikilmiş fidan.
6 . denizcilik Yük kaldırmakta kullanılan bir direkli maçuna.
7 . matematik Dikey olan doğru veya düzlem, amut.

DİKMEK Nedir?


1 . Bir cismi dik olarak durdurmak: "Bir yere direk dikmek."- .
2 . Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek: "Boş toprağa bir koru dikseniz otuz yılda gölge verir."- F. R. Atay.
3 . (-i) Bardak, kadeh, testi vb. kapların içindekini bir çırpıda, bir solukta içmek: "Doldurmasıyla kadehini dikmesi, gözünü kırpmadan tek yudumda devirmesi bir oluyor."- A. İlhan.
4 . Beklemek için birini bir şeyin başına getirmek.
5 . Top, taş vb.ni dikine havaya atmak.
6 . Yapı kurmak, inşa etmek.
7 . spor Top vb.ni oyun alanında belirli bir yere koymak: "Oyuncu topu penaltı noktasına dikti."- . dikmek (II) -er (-i) Biçilmiş veya yırtılmış kumaş, deri, yara vb.ni iğneye geçirilmiş iplikle tutturmak: "Giysi dikmek."- .

DİKMEK Nedir?


1 - Bir cismi dik olarak durdurmak.
2 - Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek.

DONATMA Nedir?

Donatmak işi, teçhiz.

DONATMAK Nedir?


1 . Birinin giyimini sağlamak.
2 . Süslemek: "Bütün bahçeyi, donanma gecelerinde olduğu gibi fenerlerle, renkli fanuslarla donatmışlar; bayraklar asmışlar."- S. M. Alus.
3 . Bir şeyin iş görebilmesi için gereken nesneleri, gereçleri katmak, teçhiz etmek: "Türk askerini donatmak için yılda 570 dolar yeter."- A. İlhan.
4 . mecaz Sövmek.
5 . mecaz Azarlamak.

DUVAR Nedir?


1 . Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem.
2 . Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel: "Karabaş, bostan duvarının gölgesinde öğle uykusuna serilir."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Sonuç alınamayan yer.
4 . mecaz Engel: "İki arkadaşın arasında aşılmaz bir duvar vardı."- .
5 . spor Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

E E E K K L M Ç Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çekiçlemek, Çiçeklemek,

9 Harfli Kelimeler

Çekiçleme, Çiçekleme,

8 Harfli Kelimeler

Çekilmek, Çekmelik,

7 Harfli Kelimeler

Çekikçe, Çekilme, Çekmeli, Çilemek, Ekilmek, Eklemek, Ekmekçi, Kekleme,

6 Harfli Kelimeler

Çekçek, Çekmek, Çelmek, Çelmik, Çileme, Çimçek, Ekilme, Ekleme, Elekçi, Elemek, Emekçi, Emekli, Keçeli, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemlik, Meleke, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Çekçe, Çekek, Çekel, Çekem, Çekiç, Çekik, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çemçe, Çemiç, Çiçek, Çilek, Çimek, Eklem, Ekmek, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, İçlem, İçmek, İlmek, İmleç, İmlek, Kekeç, Kelek, Kelem, Kelik, Kemik, Leçek, Mekik, Melek, Melik, Miçel,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, İçel, İçme, İlçe, İlke, İlme, Keçe, Keçi, Keke, Kele, Keme, Kile, Klik, Leçe, Leke, Lime, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çek, Çil, Çim, Eke, Elk, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kik, Kil, Kim, Lim, Meç, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, İç, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.