ÇİÇEKBALIĞI (TDK)

Orta ve Doğu Anadolu'nun kimi akarsularında görülen sırtı koyu, karnı gümüşi renkli yaklaşık
20 santim boyunda kemikli balık.

Çiçekbalığı kelimesi baş harfi Ç son harfi I olan bir kelime. Başında Ç sonunda I olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ğ , onbirinci harfi I . Başı Ç sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKAR Nedir?

Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.

AKARSU Nedir?


1 . Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.
2 . Tek sıra elmastan gerdanlık.

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BOYUN Nedir?


1 - Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.
2 - Şişe, güğüm gibi kapların ya da vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.
3 - Sorumluluk.
4 - Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÜMÜŞİ Nedir?

Gümüş renginde olan, gümüş rengi.

KEMİKLİ Nedir?


1 . Kemiği olan veya çok kemiği olan.
2 . Kemikleri iyi gelişmiş: "Kemikli çocuk."- .
3 . mecaz Çok zayıf, sıska: "Uzun ve kemikli yüzler sanki keder için yaratılmış."- R. H. Karay.

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

KOYU Nedir?


1 . Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı: "Koyu pekmez. Koyu süt."- .
2 . Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı: "Oturduğu yerden Boğaziçi'nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu."- H. E. Adıvar.
3 . bilişim Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.
4 . mecaz Aşırı (davranış, düşünce vb.): "Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış."- A. Ş. Hisar.
5 . mecaz Derin, hararetli: "Koyu bir sohbet."- .

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

RENKLİ Nedir?


1 . Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan: "Havaya renkli fişekler atıyordu."- P. Safa.
2 . mecaz Neşeli, canlı, ilgi çekici: "Renkli bir toplantı."- . "Aşırı renkli ve hareketli ise onu yolculukla dengeleyin, frenleyin."- H. Taner.
3 . mecaz Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse): "Renkli bir politikacı."- .
4 . isim, sinema Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

SANTİM Nedir?


1 . Bazı ülkelerde kullanılan para biriminin yüzde birine eşit olan küçük para birimi.
2 . matematik Santimetre.

YAKLAŞIK Nedir?

Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî: "Yaklaşık bir hesap. Yaklaşık bir sayı."- .

A B E I I K L Ç Ç Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Baççılık,

7 Harfli Kelimeler

Balıkçı, Bıçakçı, Bıçaklı,

6 Harfli Kelimeler

Açıkçı, Açkılı, Akçeli, Bağlık, Balçık, Çakılı, Çığlık, Ilıkça, Kabile, Kılağı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Ağılı, Akçıl, Baççı, Bağıl, Bağlı, Balık, Baliğ, Balkı, Bekçi, Beliğ, Belik, Belki, Bıçak, Bıçık, Bıçkı, Bilek, Çakıl, Çalık, Çalkı, Çebiç, Çekiç, Çelik, Çiçek, Çilek, İblağ, İkbal, Kabil, Kaçlı, Kalbı, Kalıç, Kıble, Kılıç, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Açık, Açkı, Ağıl, Ağlı, Aile, Akçe, Akıl, Akil, Aklı, Akli, Alçı, Alıç, Alık, Bağı, Bakı, Baki, Bale, Beka, Bela, Beli, Bile, Çakı, Çalı, Çeki, Çığa, Çıkı, Çile, Eğiç, Eğik, Eğil, Ekli, Elçi, Elik, Iğıl, Ilık, İçel, İlaç, İlçe, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Açı, Ağı, Akı, Ali, Baç, Bağ, Bak, Bal, Bek, Bel, Çağ, Çak, Çal, Çeç, Çek, Çığ, Çiğ, Çil, Ela, Elk, İka, İla, İle, İlk, Kaç, Kal, Kel, Kıç, Kığ, Kıl, Kil, Lak, Leb, Lığ,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ağ, Ak, Al, Be, Çe, Ek, El, İç, İğ, İl, Ke, Ki, La, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.