ÇEYREKLEMEK (TDK)

Süt çocuklarının kollarını ve bacaklarını çaprazlayarak vücutlarına idman yaptırmak.

Çeyreklemek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BACA Nedir?


1 . Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol: "Kırlangıçlar daha çok sahildeki apartmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyorlar."- H. Taner.
2 . Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.
3 . halk ağzında Çatı penceresi.

BACAK Nedir?


1 . Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü: "Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu."- P. Safa.
2 . anatomi Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ.
3 . Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak: "Masanın bacağı."- .
4 . Oyun kâğıtlarında oğlan, vale.

ÇAPRAZ Nedir?


1 . Eğik olarak birbiriyle kesişen.
2 . İki taraflı, karşılıklı: "Çapraz ateş."- .
3 . zarf Eğik bir biçimde: "Boynuna çapraz astığı tüfeğini yokladı."- S. Kocagöz.
4 . isim Bir tür olta iğnesi.
5 . isim, halk ağzında Kopça, düğme.
6 . isim, spor Güreşte rakibin koltuk altından kol geçirip sarma oyunu.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

İDMAN Nedir?


1 . Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma.
2 . spor Alıştırma.
3 . mecaz Herhangi bir duruma veya şeye alışkanlık kazanma: "İçkide Tosun Ağa kadar değilse de hemen ona yakın idmanı vardı."- H. R. Gürpınar.

VÜCUT Nedir?


1 . İnsan veya hayvan gövdesi, beden: "Koltukta vücudunu bir yandan bir yana çevirirken âdeta inliyor."- R. N. Güntekin.
2 . eskimiş Var olma, varlık.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

E E E E K K L M R Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Çeyreklemek,

10 Harfli Kelimeler

Çeyrekleme,

9 Harfli Kelimeler

Çekelemek, Eyerlemek, Keçelemek,

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Eyerleme, Keçeleme, Kekeleme,

7 Harfli Kelimeler

Çekerek, Eklemek, Erkekçe, Eylemek, Kekleme,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelmek, Çemrek, Çeyrek, Ekleme, Elemek, Eyleme, Kekeme, Keleme, Kemere, Meleke, Yeleme, Yelmek, Yermek,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çekem, Çeker, Çekme, Çelek, Çelme, Eklem, Ekler, Ekmek, Elçek, Eleme, Elmek, Erkeç, Erkek, Ermek, Eylem, Kekeç, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Leçek, Melek, Merek, Reçel, Remel, Yeleç, Yelek, Yelme, Yemek, Yerel, Yerme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emeç, Emek, Emel, Erek, Erke, Erme, Eyer, Keçe, Keke, Kele, Keme, Kere, Krem, Leçe, Leke, Meke, Reel, Reye, Yeke, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Eke, Elk, Erk, Kek, Kel, Kem, Ker, Ley, Meç, Mey, Rey, Yek, Yel, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Ey, Ke, Le, Me, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.