ÇEYİZLİK (TDK)


1 . Çeyiz eşyası: "Obanın kızları geceyi gündüze katmışlar, çeyizlikler hazırlamışlardı."- Y. Kemal.
2 . sıfat Çeyiz olarak hazırlanan, çeyiz için ayrılan.

Çeyizlik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEYİZ Nedir?

Gelin için hazırlanan her türlü eşya, cihaz: "Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir eve verilen Zeynep..."- T. Buğra.

ÇEYİZLİ Nedir?

Çeyizi olan.

ÇEYİZLİK Nedir?


1 . Çeyiz eşyası: "Obanın kızları geceyi gündüze katmışlar, çeyizlikler hazırlamışlardı."- Y. Kemal.
2 . sıfat Çeyiz olarak hazırlanan, çeyiz için ayrılan.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

GECE Nedir?


1 - Güneş battıktan, gün ağarmaya başlayıncaya dek geçen süre, tün.
2 - Bu sürenin genellikle uykuya ayrılan bölümü.
3 - Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleri düzenlenen toplantı.
4 - Gece avlanan, geceleri uyumayan hayvan.
5 - Türlü nedenlerle oluşan karanlık.
6 - Sıkıntılı, zor dönem.

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

KEMAL Nedir?


1 - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
2 - En yüksek değer.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

E K L Y Z Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çeyizlik,

7 Harfli Kelimeler

Çeyizli,

6 Harfli Kelimeler

İyelik,

5 Harfli Kelimeler

Çelik, Çeyiz, Çilek, Çizik, Ekili, İçlik, İzlek, Kiliz, Zeyil,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Çizi, Ekli, Elçi, Elik, Ezik, İçel, İçki, İçli, İkiz, İlçe, İliç, İlik, İlke, Keçi, Kile, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çiy, Elk, İki, İle, İlk, İye, İyi, Kel, Kez, Kil, Ley, Yek, Yel, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Ey, İç, İl, İz, Ke, Ki, Le, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.