ÇEYİZLEMEK (TDK)

Evlenecek kızın çeyizini hazırlayıp vermek.

Çeyizlemek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEYİZ Nedir?

Gelin için hazırlanan her türlü eşya, cihaz: "Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir eve verilen Zeynep..."- T. Buğra.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

E E E K L M Y Z Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çiylemek,

7 Harfli Kelimeler

Çekelez, Çekemez, Çekilme, Çekmeli, Çilemek, Çiyleme, Eylemek, Ezilmek, İzlemek, Mezelik, Yemekli,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çileme, Çizmek, Ekilme, Ekleme, Elekçi, Elemek, Emekçi, Emekli, Eyleme, Ezilme, İzleme, Keçeli, Keleme, Kelime, Meleke, Melike, Yeleme, Yelmek, Yemlik,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çeyiz, Çilek, Çimek, Çizme, Eklem, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Eylem, Ezmek, İçlem, İçmek, İlmek, İmleç, İmlek, İzlek, İzlem, Kelem, Leçek, Melek, Melez, Melik, Meyil, Miçel, Yeleç, Yelek, Yelme, Yemek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Ezel, Ezik, Ezme, İçel, İçme, İlçe, İlke, İlme, Keçe, Keçi, Kele, Keme, Kile, Leçe, Leke, Lime, Meke, Meze, Yeke, Yele, Yeme, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çiy, Eke, Elk, İle, İlk, İye, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Ley, Lim, Meç, Mey, Mil, Yek, Yel, Yem, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Ey, İç, İl, İm, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.