ÇEVRİNMEK (TDK)

Bir şeyin etrafında saygı ile dolanmak, tavaf etmek.

Çevrinmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOLAN Nedir?

yalan dolan.

DOLANMAK Nedir?


1 . Bir şeyin çevresine sarılmak: "Kocasının kolu beline bir kobra gibi dolanmış, ince kaburgalarını birbirine geçirecek gibi sıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . (nsz) Bir şeyin çevresinde dönmek, gezmek, dolaşmak: "Arkadan dolanıp uzaktan gözetleyecekti çeşmeyi."- Ç. Altan.
3 . (nsz) Karışmak, dolaşmak.
4 . (-de) Gelişigüzel gezmek: "Kızlarının, gelinlerinin evleri arasında dolanıyor, hep evini, komşularını arıyordu."- N. Cumalı.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

ETRAF Nedir?


1 . Yanlar, taraflar: "Her vakit oturdukları büyücek masanın etrafına yerleştiler."- P. Safa.
2 . Çevre: "Meçhul kadın korka korka etrafına bakındı."- A. Gündüz.
3 . Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu kimseler, yakınlar, muhit: "Ama derdini etrafına anlatamıyordu işte."- S. Ayverdi.

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

TAVAF Nedir?


1 . İslam dininde hac sırasında Kâbe'nin çevresini yedi kez dönme.
2 . eskimiş Bir şeyin çevresini dolaşma.
3 . eskimiş Kutsal bir yeri ziyaret etme.

E E K M N R V Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çevrinmek,

8 Harfli Kelimeler

Çevirmek, Çevirmen, Çevrinme,

7 Harfli Kelimeler

Çekinme, Çevirme, Erinmek, Evirmek, İçermek, Kenevir,

6 Harfli Kelimeler

Çemrek, Çermik, Çevren, Çevrik, Çevrim, Emekçi, Erimek, Erinme, Ermeni, Evirme, İçerme, Kerime, Kermen, Kirmen, Reçine, Renkçi, Vermek, Vernik,

5 Harfli Kelimeler

Çekem, Çeker, Çekim, Çekme, Çemen, Çenek, Çevik, Çevre, Çevri, Çimek, Çimen, Erime, Erinç, Erkeç, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Evren, Evrik, Evrim, İçmek, İçrek, İmren, İnmek, İrkme, İvmek, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Keven, Kireç, Kirve, Merek, Meriç, Mevki, Nekre, Nemçe, Nevir,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çine, Ekim, Ekin, Ekme, Emeç, Emek, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Erek, Eren, Erik, Erim, Erin, Erke, Erme, Eviç, Evin, Evre, İçme, İçre, İken, İneç, İnek, İnme, İvme, Keçe, Keçi, Keme, Kene, Kere, Krem,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çim, Çir, Eke, Erk, Evç, İnç, Kem, Ker, Kim, Kin, Kir, Meç, Men, Mir, Nem, Nev, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, Em, En, Er, Ev, İç, İm, İn, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.