ÇEVRİMLİ (TDK)

İşi iyi yöneten, becerikli, idareli.

Çevrimli kelimesi baş harfi Ç son harfi İ olan bir kelime. Başında Ç sonunda İ olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ . Başı Ç sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BECERİ Nedir?


1 . Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.
2 . Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.
3 . spor Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

BECERİKLİ Nedir?

Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane: "Halk, onun çok becerikli bir müdür olduğuna inanır."- S. Birsel.

İDARE Nedir?


1 . Yönetme, yönetim, çekip çevirme.
2 . Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü.
3 . Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam: "Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım'ın Yurt Bilgisi kitabından üçer nüsha dağıttı."- H. Taner.
4 . Bir kurumun işlerini yürüten kurul: "Gazete idaresi tarafından zarf kazara açılmış."- P. Safa.
5 . Tutum: "Bir şeyi idare ile kullanmak."- .
6 . İdare kandili veya lambası.
7 . Hoş görme, göz yumma.
8 . Yetinme: "Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum."- S. F. Abasıyanık.

İDARELİ Nedir?


1 . İdare etmesini bilen, iyi yöneten.
2 . Tutumlu: "İdareli bir kadın."- .
3 . zarf Tutumlu bir biçimde, ekonomik olarak: "Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı."- P. Safa.

E L M R V Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çevrimli,

7 Harfli Kelimeler

Çevirim, Çevrili, Verimli,

6 Harfli Kelimeler

Çeviri, Çevrim, Çivril, İçilme, İçirme,

5 Harfli Kelimeler

Çelim, Çevri, Elçim, Evrim, İçeri, İçlem, İleri, İmleç, Meriç, Miçel, Remil, Rimel, Verim,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çile, Çivi, Elçi, Elim, Emir, Eril, Erim, Eviç, Evli, İçel, İçim, İçli, İçme, İçre, İlçe, İliç, İlim, İlme, İvme, Lime, Meri, Remi, Veli, Veri,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çir, Evç, İle, İri, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Er, Ev, İç, İl, İm, Le, Me, Mi, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.