ÇEVRİMÖLÇER (TDK)

Üzerine takıldığı makinenin dönüş hızını ölçen araç, °takometre.

Çevrimölçer kelimesi baş harfi Ç son harfi R olan bir kelime. Başında Ç sonunda R olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi Ö , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı Ç sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

MAKİ Nedir?

Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. maki (II) isim, hayvan bilimi(Madagaskar yerlilerinin dilinden) Makigillerden, Madagaskar adasında sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur).

MAKİNE Nedir?


1 . Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü: "Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu."- N. Cumalı.
2 . Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması: "Saatin makinesi. Gramofonun makinesi."- .
3 . halk ağzında Araba, otomobil.

ÖLÇEN Nedir?

Karmaşık önermenin doğruluk değerini gösteren denklem.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

E E L M R R V Ç Ç Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İvmeölçer,

8 Harfli Kelimeler

Çevrilme,

7 Harfli Kelimeler

Çevirme, Evrilme, İçmeler, Ölçerme, Veremli, Verilme,

6 Harfli Kelimeler

Çevrim, Çileme, Evirme, İçerme, Ömerli,

5 Harfli Kelimeler

Çelim, Çelme, Çemçe, Çemiç, Çerçi, Çevre, Çevri, Çömçe, Elçim, Erime, Evrim, İçlem, İmleç, Meriç, Miçel, Ölçer, Ölçme, Reçel, Remel, Remil, Revir, Rimel, Verem, Verim, Verme,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çeri, Çile, Elçi, Elem, Elim, Emeç, Emel, Emir, Eril, Erim, Erme, Eviç, Evli, Evre, İçel, İçme, İçre, İlçe, İlme, İvme, Leçe, Lime, Meri, Ölme, Örme, Öveç, Övme, Reel, Remi, Röle, Veli, Vere, Veri,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çil, Çim, Çir, Çöl, Evç, İle, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Er, Ev, İç, İl, İm, Le, Me, Mi, Öç, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.