ÇEVRİLEMEK (TDK)

Çevriye uğratmak, tevil etmek.

Çevrilemek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVRİ Nedir?


1 . Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil.
2 . coğrafya Girdap: "Hava çevrisi şiddetli olduğundan ağaçları söker, yapıları yıkar."- .

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

TEVİL Nedir?

Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRATMA Nedir?

Uğratmak işi: "Gece kendiliğinden çıtırdayan merdiven tahtaları onu yalın ayak odasından uğratmaya yetiyordu."- H. Taner.

UĞRATMAK Nedir?


1 . Uğrama işini yaptırmak, uğramasına sebep olmak: "Öteki tabancayla, o da mağdurun belinden aşağısını felce uğrattı."- B. Felek.
2 . (-den), halk ağzında Savmak, çıkmak, dışarı atmak, kovmak.

E E E K L M R V Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çevrilemek,

9 Harfli Kelimeler

Çekiverme, Çevrileme, Çevrilmek, İçerlemek, Kireçleme,

8 Harfli Kelimeler

Çevirmek, Çevrelik, Çevrilme, Elvermek, Evrilmek, İçerleme, Verilmek,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekmeli, Çevirme, Çilemek, Elverme, Evermek, Evirmek, Evrilme, İçerlek, İçermek, İçmeler, Keçiler, Kemerli, Veremli, Verilme,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çemrek, Çermik, Çevrik, Çevrim, Çileme, Ekilme, Ekleme, Elekçi, Elemek, Emekçi, Emekli, Erimek, Everme, Evirme, İçerme, Keçeli, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Levrek, Meleke, Melike, Vermek,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çevik, Çevre, Çevri, Çilek, Çimek, Eklem, Ekler, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkeç, Erkli, Erlik, Ermek, Evlek, Evlik, Evrik, Evrim, İçlem, İçmek, İçrek, İlmek, İmleç, İmlek, İrkme, İvmek, Kelem, Keler,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Eviç, Evli, Evre, İçel, İçme, İçre, İlçe, İlke, İlme, İvme, Keçe, Keçi, Kele, Keme, Kere, Kile, Krem, Leçe,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Eke, Elk, Erk, Evç, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kir, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Ev, İç, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.