ÇEVRECİLİK (TDK)

Çevrecinin yaptığı iş: "İlginç bir sonuç da çevreciliğin, barışsever akımlarla çakıştığıdır."- M. C. Anday.

Çevrecilik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Ç sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

BARIŞSEVER Nedir?

Barışı seven, barışçı, barışçıl, sulhçu, sulhsever, sulhperver: "İlginç bir sonuç da çevreciliğin, barışsever akımlarla çakıştığıdır."- M. C. Anday.

ÇAKI Nedir?


1 . Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı: "İki çocuk tahta saplı bir çakı ile kollarını çizdiler."- Ö. Seyfettin.
2 . Denizçakısı.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

ÇEVRECİ Nedir?

Çevre kirliliği sorunlarıyla uğraşan kimse veya topluluk.

SONUÇ Nedir?


1 . Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice: "Her koşu beklenilmeyen, şaşırtıcı bir sonuç verebilirdi."- N. Cumalı.
2 . Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey: "Sınav sonucu."- .
3 . Öz, özet.
4 . spor Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılasmasının sayı bakımından durumu, skor.
5 . edebiyat Yazının veya sözün bitim bölümü.

C E E K L R V Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çevrecilik,

8 Harfli Kelimeler

Çevrelik,

7 Harfli Kelimeler

Civelek, Çevreci, Çevrili, Evciler, Evcilik, İçerlek, Keçiler, Kevelci, Kilerci, Kireçli, Reçelci,

6 Harfli Kelimeler

Çekici, Çeviri, Çevrik, Çileci, Çivril, Elekçi, İçecek, İçerik, İlkeci, Keçeci, Keçeli, Keleci, Lekeci, Levrek, Verici,

5 Harfli Kelimeler

Cevir, Cilve, Çecik, Çekel, Çeker, Çelek, Çelik, Çevik, Çevre, Çevri, Çilek, Ekici, Ekili, Ekler, Elcik, Elçek, Ercik, Erkeç, Erkli, Erlik, Evcek, Evcik, Evcil, Evlek, Evlik, Evrik, İçeri, İçlik, İçrek, İleri, İrice, Keler, Kevel, Kiler, Kireç, Kiril, Kirli, Kirve, Leçek, Lirik,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Çeki, Çeri, Çile, Çivi, Ecel, Ecir, Ekli, Elci, Elçi, Elek, Elik, Erce, Erek, Erik, Eril, Erke, Evce, Evci, Eviç, Evli, Evre, İçel, İçki, İçli, İçre, İlçe, İliç, İlik, İlke, Keçe, Keçi, Kele, Kere, Kile, Kivi, Leçe, Leke, Lice, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Çek, Çil, Çir, Ece, Eke, Elk, Erk, Evç, İki, İle, İlk, İri, Kel, Ker, Kil, Kir, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, El, Er, Ev, İç, İl, Ke, Ki, Le, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.