ÇEVREÇİZİM (TDK)

Bir yapının dış çizgilerini gösteren çizim.

Çevreçizim kelimesi baş harfi Ç son harfi M olan bir kelime. Başında Ç sonunda M olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M . Başı Ç sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİZGİ Nedir?


1 . Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril: "Bu kâğıda üç çizgi çekti."- Ö. Seyfettin.
2 . Yüz ve vücut hatlarının her biri: "Gözlerinin rengi, yüzünün çizgileri, boyu bosu bile değişmiyordu."- O. Rifat.
3 . matematik Bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim: "Çizginin yalnız uzunluk boyutu vardır."- .
4 . mecaz Temel: "Ben hayatımı yeniden ve bambaşka çizgiler üzerinde kuracağım."- A. İlhan.
5 . mecaz Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır.

ÇİZİ Nedir?


1 . Çizgi.
2 . Saban demirinin toprakta bıraktığı iz.
3 . mecaz Tutum, davranış.

ÇİZİM Nedir?


1 . Çizme işi.
2 . Çizilerek oluşturulmuş biçim.
3 . matematik Bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi işi.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIN Nedir?

Aygıt ya da el ile yapılmış her şey.

E E M R V Z Ç Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çiziverme,

7 Harfli Kelimeler

Çevirim, Çevirme, Ezimevi,

6 Harfli Kelimeler

Çeviri, Çevrim, Erimez, Evirme, İçerme, İçirme, Mevize, Mevzii, Revize,

5 Harfli Kelimeler

Çemçe, Çemiç, Çerçi, Çerez, Çevre, Çevri, Çizer, Çizim, Çizme, Erime, Evrim, İçeri, İzmir, Meriç, Mevzi, Remiz, Verem, Verim, Verme, Vezir, Zirve,

4 Harfli Kelimeler

Çeçe, Çeri, Çivi, Çizi, Emeç, Emir, Erim, Erme, Eviç, Evre, Ezme, İçim, İçme, İçre, İvme, Meri, Meze, Remi, Reze, Rize, Vere, Veri, Vize, Zevç,

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Çim, Çir, Evç, İri, Meç, Mir, Zem, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Em, Er, Ev, İç, İm, İz, Me, Mi, Re, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.