ÇEVİRİBİLİM (TDK)

Çeviriyi bir uzmanlık alanı olarak ele alan, çevirinin öğretim yöntemlerini saptayan bilim dalı.

Çeviribilim kelimesi baş harfi Ç son harfi M olan bir kelime. Başında Ç sonunda M olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M . Başı Ç sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

ÇEVİRİ Nedir?


1 . Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme.
2 . Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme: "Düşüncelerimi sormak üzere bu çevirileri parça parça İstanbul'a yollamıştı."- T. Buğra.

ÖĞRETİM Nedir?


1 . Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim: "Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım."- F. R. Atay.
2 . Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.

UZMANLIK Nedir?

Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

B E L M R V Ç İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çevrimli, İçirilme,

7 Harfli Kelimeler

Biçilme, Biçimli, Çevirim, Çevrili, Verimli,

6 Harfli Kelimeler

Çeviri, Çevrim, Çivili, Çivril, İçilme, İçimli, İçirme,

5 Harfli Kelimeler

Beril, Biçem, Biçim, Biçme, Bilim, Bilir, Bilme, Birim, Birli, Çelim, Çevri, Elçim, Evrim, İçeri, İçlem, İleri, İmleç, Libre, Meriç, Miçel, Remil, Rimel, Verim,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Bile, Bili, Biri, Briç, Çeri, Çile, Çivi, Elçi, Elim, Emir, Eril, Erim, Eviç, Evli, İbre, İçel, İçim, İçli, İçme, İçre, İlçe, İliç, İlim, İlme, İvme, Lime, Meri, Remi, Veli, Veri,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bir, Bre, Çil, Çim, Çir, Evç, İle, İri, Leb, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, El, Em, Er, Ev, İç, İl, İm, Le, Me, Mi, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.