ÇEVİRİŞ (TDK)

Çevirme işi.

Çeviriş kelimesi baş harfi Ç son harfi Ş olan bir kelime. Başında Ç sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ş . Başı Ç sonu Ş olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVİRME Nedir?


1 . Çevirmek işi, tedvir: "Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar."- H. E. Adıvar.
2 . Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay.
3 . sıfat Çevrilmiş, tercüme edilmiş: "Fransızcadan çevirme bir eser."- .
4 . halk ağzında Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar: "Evlerinin önü yüksek çevirme / Kadir Mevla'm bugünlük de ayırma"- Halk türküsü.
5 . askerlik Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.
6 . müzik Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.

E R V Ç İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çeviriş,

6 Harfli Kelimeler

Çerviş, Çeviri,

5 Harfli Kelimeler

Çevri, Çiriş, İçeri, Reviş, Veriş,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çivi, Eriş, Eviç, İçiş, İçre, İşçi, İşve, Şerç, Şeri, Şiir, Şive, Veri,

3 Harfli Kelimeler

Çir, Çiş, Evç, İri, Şer, Şev, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Er, Eş, Ev, İç, İş, Re, Şe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.