ÇEVİKLİK (TDK)


1 . Çevik olma durumu.
2 . Çevikçe davranış: "Vücudundan umulmaz bir çeviklikle yerinden kalktı."- R. N. Güntekin.

Çeviklik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVİK Nedir?

Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik: "Sofrada Atatürk'ün pek kuvvetli ve çevik birkaç arkadaşı vardı."- F. R. Atay.

ÇEVİKÇE Nedir?

Çevik bir biçimde.

ÇEVİKLİK Nedir?


1 . Çevik olma durumu.
2 . Çevikçe davranış: "Vücudundan umulmaz bir çeviklikle yerinden kalktı."- R. N. Güntekin.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

UMULMA Nedir?

Umulmak durumu.

YERİNDE Nedir?


1 . İyi, yeterli: "Binbaşı, uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde: "Yerinde konuşmak."- .
3 . zarf Durumunda: "Sıkılacak ne var, doktor onun babası yerinde."- M. Ş. Esendal.

E K K L V Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çeviklik,

7 Harfli Kelimeler

Keçilik,

6 Harfli Kelimeler

Klikçi,

5 Harfli Kelimeler

Çekik, Çelik, Çevik, Çilek, Ekili, Evlik, İçlik, Kelik, Vekil,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çile, Çivi, Ekli, Elçi, Elik, Eviç, Evli, İçel, İçki, İçli, İlçe, İliç, İlik, İlke, Keçi, Kile, Kivi, Klik, Veli,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Elk, Evç, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Kik, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Ev, İç, İl, Ke, Ki, Le, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.