ÇEVİKLEŞTİRMEK (TDK)

Çevik duruma getirmek.

Çevikleştirmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVİK Nedir?

Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik: "Sofrada Atatürk'ün pek kuvvetli ve çevik birkaç arkadaşı vardı."- F. R. Atay.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

E E E K K L M R T V Ç İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Çevikleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Çevikleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Çekilivermek,

11 Harfli Kelimeler

Çekiliverme, Çekiştirmek, Çektirilmek, Çevikleşmek, Çevirtilmek, Ekleştirmek, Kireçleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Çekişilmek, Çekiştirme, Çekivermek, Çektirilme, Çeşitlemek, Çevikleşme, Çevirtilme, Çevrilemek, Çirişlemek, Çiviletmek, Çivitlemek, Ekleştirme, Ekşitilmek, Elektrikçi, Eleştirmek, Etkileşmek, Keçileşmek, Kertikleme, Kireçlemek, Kireçleşme, Kirişlemek, Şeritlemek, Tekerlekçi,

9 Harfli Kelimeler

Çekişilme, Çekişmeli, Çekiverme, Çektirmek, Çeşitleme, Çevirtmek, Çevrileme, Çevrilmek, Çirişleme, Çitilemek, Çivilemek, Çiviletme, Çivitleme, Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Emekçilik, Erekçilik, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Erketelik, Eşekçilik, Eşitlemek, Etkilemek, Etkileşim, Etkileşme, İçerlemek, İkileşmek, İkiletmek, İletişmek, İrileşmek, İrkiltmek, İteklemek, Keçileşme, Kertilmek, Keşikleme, Kireçleme, Kirişleme, Kirletmek,

8 Harfli Kelimeler

Çekilmek, Çekişmek, Çekmelik, Çektiriş, Çektirme, Çelişmek, Çemişlik, Çemkiriş, Çervişli, Çeviklik, Çevirmek, Çevirtme, Çevrelik, Çevriliş, Çevrilme, Çevrimli, Çitileme, Çitilmek, Çitişmek, Çitlemek, Çivileme, Ekleşmek, Ekletmek, Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Eleştiri, Elvermek, Erişilme, Eritilme, Erkekçil, Erkekevi, Ermişlik, Eşitleme, Eştirmek, Etkileme, Evirtmek, Evrilmek, İçerleme,

7 Harfli Kelimeler

Çekerek, Çekiliş, Çekilme, Çekimli, Çekişli, Çekişme, Çekişte, Çekmeli, Çektiri, Çelişik, Çelişki, Çelişme, Çeşitli, Çevirim, Çeviriş, Çevirme, Çevrili, Çilekeş, Çilemek, Çitilme, Çitişme, Çitleme, Ekilmek, Eklemek, Ekleşme, Ekletme, Ekmekçi, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Ekşitme, Ektilik, Ektirme, Eletmek, Elverme, Emirlik, Eriklik, Erişmek, Eritmek, Erkekçe,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çemrek, Çerkeş, Çermik, Çerviş, Çetele, Çeviri, Çevrik, Çevrim, Çileme, Çitmek, Çitmik, Çivril, Ekilme, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elekçi, Elemek, Eletme, Emekçi, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Erkete, Eşekçe, Eşekçi, Eşelek, Eşilme, Eşitçi, Eşleme, Etkili,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çekem, Çeker, Çekik, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çemiş, Çeşit, Çeşme, Çevik, Çevre, Çevri, Çilek, Çimek, Çiriş, Çişik, Çitme, Çivit, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Elçek, Elçim, Eleme, Elmek, Emlik, Erime, Erkeç, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çete, Çile, Çiti, Çivi, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etçi, Etek,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çiş, Çit, Eke, Elk, Erk, Eti, Evç, İki, İle, İlk, İri, İti, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Meç, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ev, İç, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.