ÇEVGEN (TDK)


1 . Değnek.
2 . Polo.

Çevgen kelimesi baş harfi Ç son harfi N olan bir kelime. Başında Ç sonunda N olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi G , beşinci harfi E , altıncı harfi N . Başı Ç sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞNEK Nedir?


1 . Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak: "Testiyi bir eline, değneğini ötekine alır."- H. R. Gürpınar.
2 . Değnekle atılan dayak.

POLO Nedir?

At üzerinde sopayla oynanan bir tür top oyunu, çevgen.

E E G N V Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Çevgen,

5 Harfli Kelimeler

Geçen, Geven,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Geçe, Genç, Gene,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Evç, Geç, Gen, Nev,

2 Harfli Kelimeler

Çe, En, Ev, Ge, Ne, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.