ÇETREFİLLEŞMEK (TDK)

Çetrefil duruma gelmek: "Durum çetrefilleşiyor belki her şeyi yeni baştan düşünmem icap edecek."- E. E. Talu.

Çetrefilleşmek kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi F , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı Ç sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞTAN Nedir?

Başından alarak, bir kez daha, yeniden: "Konuyu baştan anlatayım."- .

BELKİ Nedir?


1 . Olabilir ki, muhtemel olarak.
2 . bağlaç Olsa olsa, ya ... ya ..., ihtimal: "Belki bir sabah vakti, belki bir gece yarısı / Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz."- Z. O. Saba.

ÇETREFİL Nedir?


1 . Karışıklığı dolayısıyla, anlaşılması veya sonuca bağlanması güç: "Çetrefil siyasete aklım ermez."- A. İlhan.
2 . Yapı ve ses kurallarına aykırı kullanılan (dil): "Onun çetrefil bir dili var."- .
3 . Sarp, engelli ve engebeli (yer): "Bu engebeli, orasından burasından kayalıklı sel yataklarıyla kesilmiş çetrefil arazide, yönlerini bulmalarını kolaylaştıracak bir harita..."- A. İlhan.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNME Nedir?


1 . Düşünmek durumu, tefekkür: "Kimsesiz bir çocuk bulup evlat edinmeyi düşünmeye başlamıştım."- R. N. Güntekin.
2 . felsefe Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu.
3 . felsefe Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

İCAP Nedir?


1 . Gerek, gereklik, ister, lüzum: "Nezaket icabı bu cevaptan memnun görünmesi lazımdı."- R. N. Güntekin.
2 . mantık Olumlama.

YENİ Nedir?


1 . Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."- .
2 . Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda."- .
3 . En son edinilen: "Yeni eve taşındık."- .
4 . İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker."- .
5 . O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."- .
6 . Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz."- .
7 . Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var."- .
8 . zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan.

E E E E F K L L M R T Ç İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Çetrefilleşmek,

13 Harfli Kelimeler

Çetrefilleşme,

12 Harfli Kelimeler

Keçeleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Çifteleşmek, Çirkefleşme, Firketeleme,

10 Harfli Kelimeler

Çelikleşme, Çeşitlemek, Çeteleşmek, Çiftelemek, Çifteleşme, Çiftleşmek, Ekleştirme, Eleştirmek, Eterleşmek, Fiştekleme, İlerletmek, Kireçleşme, Şeritlemek, Şifrelemek, Tekelleşme,

9 Harfli Kelimeler

Çelikleme, Çeşitleme, Çeteleşme, Çifteleme, Çiftlemek, Çiftleşme, Efeleşmek, Eleştirel, Eleştirme, Ertelemek, Eşitlemek, Eterlemek, Eterleşme, Etkileşme, Fişletmek, Flitlemek, İçerlemek, İlerlemek, İlerletme, İlkeleşme, Keçeleşme, Keçileşme, Kerteleme, Kireçleme, Lekeletme, Lifleşmek, Şekerleme, Şeritleme, Şifreleme, Tekerleme, Teleferik, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Çektirme, Çelişmek, Çetrefil, Çifteler, Çiftleme, Çitlemek, Efeleşme, Efilemek, Eklemeli, Elekleme, Eleşkirt, Elleşmek, Elletmek, Erteleme, Eşelemek, Eşitleme, Eşlemeli, Eştirmek, Etçiller, Etekleme, Eterleme, Etkileme, Fişlemek, Fişletme, Fitlemek, Flitleme, İçerleme, İlerleme, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Keçeleme, Kefeleme, Kelleşme, Kertilme, Keşfetme, Kirletme, Lekeleme,

7 Harfli Kelimeler

Çekilme, Çekişme, Çekişte, Çekmeli, Çelişme, Çilekeş, Çilemek, Çitleme, Efileme, Eklemli, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Elçekli, Eletmek, Ellemek, Elleşme, Elletme, Ellişer, Erfelek, Erişmek, Eritmek, Eşeleme, Eşilmek, Eşlemek, Eştirme, Ferişte, Firkete, Fişleme, Fitleme, İçerlek, İçermek, İçmeler, İlerlek, İletmek, İşetmek, İşlemek, İşletme, İteleme,

6 Harfli Kelimeler

Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çemrek, Çerkeş, Çermik, Çetele, Çileme, Çirkef, Çitmek, Efelek, Efelik, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elekçi, Elemek, Elemli, Eletme, Elleme, Emekçi, Emekli, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Erkete, Eşekçe, Eşekçi, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkime, Felçli, Fertik, Filtre, İçerme, İletme, İşemek,

5 Harfli Kelimeler

Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekiş, Çekme, Çelek, Çelik, Çelim, Çelme, Çemiş, Çeşit, Çeşme, Çifte, Çilek, Çimek, Çitme, Efekt, Eklem, Ekler, Elçek, Elçim, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkeç, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Eşref, Etçik, Etçil, Etlik,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çeri, Çete, Çift, Çile, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etçi,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Çiş, Çit, Efe, Eke, Elk, Erk, Eti, Fek, Fel, Fer, Fil, Fiş, Fit, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Lef, Leş, Lif, Lim, Lir, Meç, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şef,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Fe, İç, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.