ÇETİNLİK (TDK)

Çetin olma durumu, sertlik.

Çetinlik kelimesi baş harfi Ç son harfi K olan bir kelime. Başında Ç sonunda K olan kelimenin birinci harfi Ç , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı Ç sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇETİN Nedir?

Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, zor, müşkül: "Bu karar aileyi bozup dağıtacak şiddetli, çetin bir karar olabilir mi?"- M. Ş. Esendal.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

SERTLİK Nedir?


1 . Sert, katı olma durumu: "Derinin altında bir sertlik hissettim."- .
2 . mecaz Sert, kırıcı, katı davranış, şiddet, husumet: "Fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.
3 . jeoloji Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

E K L N T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Çentikli, Çetinlik, İçtenlik,

7 Harfli Kelimeler

Çekinti, Çilenti, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Çeltik, Çentik, Ekinti, Etkili, İletki, İlinek, İlkten, İnekçi, Kentçi, Kentli, Netlik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Çelik, Çetin, Çilek, Çinli, Çiten, Ekili, Etçik, Etçil, Etkin, Etlik, Etnik, İçkin, İçlik, İçten, İlenç, İleti, İlkin, İtlik, Kilit, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Nikel, Nitel, Tekçi, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çile, Çine, Çini, Çiti, Ekin, Ekli, Ekti, Elçi, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, İçel, İçin, İçit, İçki, İçli, İken, İlçe, İliç, İlik, İlke, İneç, İnek, İnik, İnti, İtçe, İtki, Keçi, Kent, Kile, Liet,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çit, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İnç, İni, İti, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Net, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Et, İç, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.